O nama

DIJAGNOSTIKA1

Kao svjetski lider u in-vitro dijagnostici, Roche Diagnostics i u Hrvatskoj nudi jedinstvenu, široku i inovativnu paletu dijagnostičkih proizvoda i testova, koji omogućuju brzo i pouzdano dijagnosticiranje i praćenje bolesti.

U naša dijagnostička područja spadaju:

Dijagnostika tkiva (RTD)

Primijenjena znanost  (RAS)

Profesionalna dijagnostika (RPD)

Molekularna dijagnostika (RMD)

Dijabetes (RDC)

Kao najveća svjetska biotehnološka kompanija, koristimo posljednja dostignuća i nove tehnologije u razvoju naših proizvoda. Mi otkrivamo, razvijamo i dostavljamo inovativne dijagnostičke proizvode i usluge koje predstavljaju dodanu vrijednost za same bolesnike - od ranog otkrivanja i dijagnoze, do praćenja bolesti i terapijskih postupaka.

Naši proizvodi omogućavaju bolesnicima i personalizirano praćenje njihovog zdravstvenog stanja na jednostavan i precizan način, a naša ponuda omogućava liječnicima utvrđivanje, praćenje i rukovođenje zdravstvenim stanjem bolesnika te im nudi idealno rješenje za postavljanje dijagnoze i preporuke terapije. 

Roche dijagnostika tkiva

U skladu sa potrebama, Roche usmjerava svoje napore na otkrivanje i razvoj novih prognostičkih i prediktivnih testova za onkološke biljege koji omogućavaju pristup personaliziranom liječenju. Testovi za dijagnostiku tkiva omogućavaju patolozima molekularnu analizu i pomažu pri određivanju najbolje individualne terapije.

Roche primijenjena znanost

Primarno pružamo podršku istraživačima u području bioloških znanosti. Osim u istraživačke svrhe, tehnologija koju pruža Roche koristi se i za otkrivanje bioloških biljega i kliničku procjenu odabranih biljega u ranom razvoju lijekova.

Roche profesionalna dijagnostika 

Proizvodi obuhvaćeni ovim područjem objedinjeni su pod zaštićenim imenom cobas®. Sa širokom paletom instrumenata, softvera i testova, ovi proizvodi omogućuju laboratoriju visoke standarde i sigurnost rezultata uz veću efikasnost radnog procesa, nudeći pri tome fleksibilno rješenje za svaki laboratorij. Svojim programom Roche Dijagnostika kontinuirano radi na povećavanju efikasnosti laboratorija te lakšem i učinkovitijem radu, prilagođavajući se novim standardima.

DIJAGNOSTIKA2

Pretrage uz krevet bolesnika

Proizvodi obuhvaćeni ovim područjem omogućavaju brze  kliničke i laboratorijske pretrage u kratkom vremenskom  roku (npr. glukoza, laktati, kolesterol, srčani markeri, D-dimetri, plinovi u krvi). Izuzetno su pouzdani uređaji, posebno na odjelima intenzivne njege i hitne službe.

 Urinski analizatori

Uređaji koji analizom urina pomažu u ranom otkrivanju bolesti bubrega, mokraćnog trakta, bolesti jetre, poremećaja metabolizma ugljikohidrata i slično. Roche Dijagnostika nudi automatizirane sustave za analizu urina na principu testnih trakica koje osiguravaju pouzdane i točne rezultate bez interferencije askorbinskom kiselinom. 

Roche molekularna dijagnostika

DIJAGNOSTIKA3

Područje u kojem Roche razvija i izrađuje inovativne testove temeljene na lančanoj reakciji polimeraze (PCR) naziva se molekularna dijagnostika.

PCR je tehnologija koja je u podlozi nove generacije medicinsko dijagnostičkih testova. Oni su dizajnirani na način da omogućuju liječnicima izbor terapije i praćenje odgovora na terapiju ili identifikaciju bolesti na molekularnom nivou. Sustavi imaju široku primjenu u testiranjima krvi donora.   

   

Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care (RDC) proizvodi omogućuju osobama oboljelim od dijabetesa provoditi strukturiranu samokontrolu šećera u krvi te na taj način olakšavaju svoj svakodnevni život.

Koristeći i kombinirajući sustave za mjerenje šećera u krvi, sustave za pohranu podataka koji su sve važniji dio našeg portfelja i edukacijske programe, osobe sa šećernom bolesti postižu bolju regulaciju šećera u krvi.

Dijabetes se ne može izliječiti, već je potrebno naučiti živjeti na način da se održava dobra kontrola koncentracije šećera u krvi (provođenjem samokontrole, promjenama u prehrambenim navikama, redovitom tjelesnom aktivnošću, lijekovima koje propisuje liječnik te redovitim odlascima na kontrolne preglede).