Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Ova Internet stranica (dalje u tekstu: Stranica) namijenjena je isključivo hrvatskim korisnicima – fizičkim i pravnim osobama sa prebivalištem / boravištem / sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske. Stoga Roche d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za pristup i korištenje ove Stranice od strane korisnika iz drugih jurisdikcija i otklanja odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed bilo kakvog korištenja sadržaja ove Stranice, u cijelosti ili djelomično, i u bilo koje svrhe izvan teritorija Republike Hrvatske.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se Vaš pristup i korištenje isključivo ovih Stranica i Internet stranica pod kontrolom drugih društava iz Roche Grupe pristup kojima može biti omogućen sa ove Stranice.

Pristupanjem ili korištenjem ove Internet stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da se slažete ovim Uvjetima korištenja.

Ograničenje odgovornosti

Roche d.o.o. ulaže razumne napore radi uvrštavanja u sadržaj ove Stranice točnih i ažurnih informacija, ali ne daje nikakve izjave niti jamstva – izričite ili implicitne -  u pogledu točnosti ili cjelovitosti tih informacija. Roche d.o.o. ne odgovara za korištenje ove Stranice ili bilo koje druge stranice na koju je ili će biti moguć pristup putem ove Stranice. Roche d.o.o. pridržava pravo izmjene sadržaja ove Stranice, u svako doba i bez najave.

Svi korisnici ove Stranice su suglasni da na vlastitu odgovornost pristupaju ovoj Stranici kao i bilo kojim stranicama koje su povezane s ovom Stranicom. Ni Roche d.o.o. niti bilo koja treća osoba koja sudjeluje u osmišljavanju, izradi ili održavanju ove Stranice ili bilo kojih Internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice nisu odgovorni ni na koji način za bilo kakvu posrednu, neposrednu, sporednu, posljedičnu ili bilo kakvu drugu štetu koja može nastati zbog pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove Stranice ili bilo koje Internet stranice do koje je moguć pristup s ove Stranice, kako ni za bilo kakve pogreške ili propuste u njezinom sadržaju.

Investicijske odluke

Informacije na ovoj Stranici nisu poziv ili ponuda za investiranje u ili trgovanje sa vrijednosnim papirima trgovačkih društava koja čine Roche Grupu. Investitori se ne bi smjeli oslanjati na informacije sadržane na ovim Stranicama prilikom donošenja odluka o ulaganjima.

Informacije o budućim događajima

Ova Stranica kao i stranice do kojih je ili će biti moguć pristup s ove Stranice može sadržavati određene informacije o budućim događajima, uključujući ali ne ograničavajući se na informacije o Roche d.o.o. ili društvima članovima Roche Grupe, financijskim ili poslovnim rezultatima tih društava, njihovim poslovnim planovima, prospektima i proizvodima koji su predmet istraživanja, a koje informacije odražavaju trenutna očekivanja Roche d.o.o. ili s njime povezanih društava u okviru Roche Grupe u vezi budućih događaja.

Takve informacije uvijek podrazumijevaju rizike i neizvjesnosti, uključujući djelovanje različitih i nepredvidivih znanstvenih, poslovnih, regulativnih, ekonomskih, financijskih i drugih utjecaja, pa se stoga stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od očekivanja ili predviđanja sadržanih u tim informacijama.

Veze sa drugim Internet stranicama

Roche d.o.o. nema nikakve kontrole i ne odgovara za sadržaj informacija na Internet stranicama trećih osoba niti za korištenje tih stranica, ukoliko je pristup tim stranicama omogućen sa ove Stranice. Isključivo je vlasnik odnosnih stranica odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa se korisnici ove Stranice upućuju na odgovarajuće vlasničke i pravne informacije o uvjetima korištenja tih stranica koje su istaknute na tim stranicama. Roche d.o.o. ne odgovara za niti daje korisnicima ove Stranice bilo kakva jamstva u pogledu točnosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i, općenito, bilo kakve druge kvalitete informacija sadržanih na tim Internet stranicama.

Prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupan sadržaj ove Stranice uživa autorskopravnu zaštitu što je obilježeno unošenjem oznake © 2016 Roche d.o.o. Preuzimanje i kopiranje sadržaja ove Stranice je dopušteno samo u mjeri i opsegu propisanima važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Društva iz Roche Grupe su nositelji i ovlašteni stjecatelj svih žigova koji se mogu pojaviti na ovoj Stranici, pa je zabranjeno bilo kakvo korištenje, izmjena ili reproduciranje odnosnih zaštićenih žigova bez prethodnog pisanog odobrenja nositelja prava.

Informativna svrha

Sadržaj ove Stranice je informativnog i edukativnog karaktera. Ništa što je sadržano na ovoj Stranici ne predstavlja niti se može tumačiti kao davanje konkretnih medicinskih savjeta ili preporuka i kao promocija lijekova i medicinskih proizvoda prema stanovništvu.

Informacije na ovoj Stranici nisu zamjena za profesionalan savjet kvalificiranih zdravstvenih radnika: samo liječnik može odrediti da li je određeni lijek, medicinski ili drugi proizvod primjeren za liječenje svake pojedinačne osobe. Ako imate pitanja u vezi bilo koje informacije sadržane na ovoj Stranici, trebate se obratiti Vašem liječniku ili drugom kvalificiranom zdravstvenom radniku.

Prilikom donošenja odluke o propisivanju lijekova, medicinskih ili drugih proizvoda, zdravstveni radnici se trebaju oslanjati isključivo na informacije o lijeku sadržane u sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku odobrenima za korištenje u Republici Hrvatskoj, a ne na sadržaj ove Stranice ili Internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice.

Mjerodavno pravo

Za ove Uvjete korištenja mjerodavno je hrvatsko pravo.