Dobrobit bolesnika naš je cilj i najvažniji razlog postojanja već više od 115 godina!

 

Roche teži razviti lijekove koji su maksimalno prilagođeni individualnoj potrebi svakog bolesnika. Takav pristup je osnova zdravstvene skrbi prema osobnoj potrebi bolesnika, a poznat je kao model "personalizirana medicina".

 

Misija i vizija tvrtke Roche

Misija i vizija tvrtke Roche

Osnovni je cilj tvrtke Roche utvrđivanje i zadovoljavanje potreba bolesnika te liječnika i ostalih djelatnika koji sudjeluju u procesu zdravstvene skrbi. To podrazumijeva rješavanje problema, ali i predviđanje budućih potreba bolesnika i sudionika u zdravstvenom sustavu, održavanjem bliskog kontakta s njima i slušanjem njihovih zahtjeva.

Resursi tvrtke Roche usmjereni su na dvije djelatnosti koje zahtijevaju intenzivno istraživanje: na farmaceutske proizvode i na dijagnostiku. U okviru tih dviju djelatnosti prioritet se dodjeljuje onim područjima nezadovoljenih potreba u kojima bismo svojom stručnošću mogli nešto promijeniti. Naš je cilj razvoj novih i poboljšanih lijekova, dijagnostičkih testova i usluga koje pružaju znatne prednosti u odnosu na postojeće.

Strateške odrednice tvrtke Roche

Strateške odrednice tvrtke Roche

Naša nam strategija svima pomaže da razumijemo prioritete u poslovanju tvrtke – strategija koja jasno govori u kojem ćemo se smjeru razvijati – to je naš kontinuirani fokus na zdravstvenu skrb i na pronalaženje medicinskih postignuća koja će dovesti do značajne promjene u životu bolesnika. To je potpuno suprotno i različito od strategije diverzifikacije, npr. ulaženja u segmente generičkog poslovanja ili opredjeljenja za ulazak na tržište bezreceptnih lijekova, što razvijaju naši brojni konkurenti.

Strateška je okosnica tvrtke Roche naš pristup održivom rastu poslovanja. Okosnica se sastoji od modela poslovanja koji govori o tome što radimo i modela rukovođenja koji govori o tome kako to radimo. Među mnogim elementima, naglasak naše strateške okosnice jest na tome:

  • da su bolesnici u središtu svega što radimo
  • da želimo ostati odlično mjesto za rad
  • da želimo postaviti proces odlučivanja koji potiče donošenje odluka na najnižim za to kvalificiranim razinama, što je u suprotnosti s hijerarhijskim procesom odlučivanja.

Kultura naše tvrtke zasniva se na našim ključnim vrijednostima, a to su: poštenje, hrabrost i gorljivost. One su nas učinile vodećom tvrtkom u području zdravstvene skrbi – tvrtkom koja uvijek teži biti ispred svog vremena.