Korporativna odgovornost tvrtke Roche

U tvrtki Roche poštujemo visoke etičke standarde i u svakodnevnom radu udovoljavamo svim nacionalnim i međunarodnim zakonima. Etičko poslovno ponašanje je ključno u stvaranju zdravog i pravednog općeg okruženja. Stoga smo implementirali snažne interne procese koji osiguravaju da naši zaposlenici djeluju u skladu sa zakonima i etičkim pravilima ponašanja u farmaceutskoj industriji, koji potiču dobru i pravednu poslovnu praksu.

CodeofConduct

Kodeks ponašanja

Naši etički standardi prikazani su Roche korporativnim vrijednostima – poštenje (integrity), hrabrost (courage) i strast (passion). Kodeks ponašanja (Code of Conduct) usmjerava zaposlenike ka poštenom i pravednom djelovanju u svim situacijama. Svi zaposlenici dužni su proći obavezni trening kako bi razumjeli kodeks te kako bi znali kome se obratiti u slučaju nedoumica o pravilnoj poslovnoj praksi.

Naši principi upravljanja poslovnim rezultatima osiguravaju zaposlenicima razmatranje ne samo njihovih poslovnih rezultata, već i načina na koje ih postižu. Ti principi uzimaju u obzir primjenu Roche korporativnih vrijednosti u svakodnevnom radu. Pogledajte dokument: Kodeks ponašanja Roche grupe

Odgovorni marketing

Farmaceutska industrija ravna se prema strogim pravilima i smjernicama u prodaji i promociji svojih proizvoda. Ista su navedena i u našem Kodeksu, postavljajući temelje za ispravnu komunikaciju sa zdravstvenim djelatnicima. Svrha interakcije sa predstavnicima zdravstvenog sustava jest razmjena stručno-znanstvenih informacija koje će optimizirati korištenje Roche proizvoda. Te interakcije temelje se na visokim standardima integriteta, etičnosti i poštenja.

Posvećeni smo sustavnom vrednovanju naših postignuća, u što je uključeno i transparentno izvještavanje.

Jedan od naših ciljeva jest sustavno vrednovanje naših znanstvenih postignuća pa nastojimo stoga omogućiti zdravstvenim profesionalcima da odluke donose samostalno i nezavisno, na temelju stvarnih i važećih podataka, kako bi bolesnicima omogućili najbolje dostupno liječenje.

U tu svrhu organizirali smo stroge interne kontrole, sustav upravljanja rizikom te sustav kontrole poslovnih aktivnosti i njihove sukladnosti s pravilima struke.

Pročitajte više