Povijest

la-roche

Fritz Hoffmann, osnivač tvrtke Roche, bio je prvi poduzetnik uvjeren da budućnost pripada farmaceutskim proizvodima s tržišnim oznakama. Jedan je od prvih koji je prepoznao prednost industrijske proizvodnje standardiziranih lijekova u borbi protiv bolesti. Ta je spoznaja dovela do osnivanja tvrtke F. Hoffmann-La Roche & Co., 01. listopada 1896. godine.

Fritz Hoffmann od samog je početka pridavao veliku važnost informacijama o proizvodima kao vezi između proizvođača lijekova te liječnika, ljekarnika i bolesnika. Ubrzo nakon osnivanja tvrtke u Baselu u Švicarskoj otvorene su podružnice u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, SAD-u, Velikoj Britaniji i Rusiji. Do 1912. Roche je imao podružnice u 9 zemalja, na 3 kontinenta. Od tada je Roche jedna od vodećih svjetskih tvrtki za zaštitu zdravlja i jedna od najutjecajnijih u Europi.

OsnivackaDokumentacija

Put kroz povijest tvrtke Roche

Tvrtka Roche osnovana je 1. listopada 1896. u švicarskom gradu Baselu. Vizionar koji je osnovao Roche od samih je početaka tvrtku usmjerio prema inovacijama i proboju na međunarodno tržište. Prisutnost tvrtke na tržištima mnogih zemalja podupire mogućnost ponude naših rješenja na području zdravstvene skrbi, kao i mogućnost predviđanja potreba širom svijeta.

Tvrtka Roche od samih se početaka temelji na “obiteljskim vrijednostima”: na pružanju usluge bolesnicima i kupcima te na poštivanju pojedinca. Ugrađene vrijednosti od samih početaka jesu: predanost odgovornosti, radu, inovativnosti, društvu i zaštiti okoliša. 

Najvažnija razdoblja u 115 godina postojanja tvrtke Roche

Kompanija F. Hoffmann-La Roche & Co osnovana je u Švicarskoj, u vrijeme kad je industrijska revolucija mijenjala Europu. Ideja vodilja osnivača tvrtke, Fritza Hoffmann-La Rochea, bila je razvijanje i proizvodnja novih lijekova jedinstvene kvalitete i osiguravanje njihove dostupnosti širom svijeta. Taj cilj vodi tvrtku Roche i danas.

1897. – 1914. Internacionalizacija i širenje

Prošireni su proizvodni pogoni u Grenzachu, u Njemačkoj, gdje se preselila glavnina tadašnje proizodnje. Otvaraju se podružnice tvrtke u Milanu, New Yorku, Sankt Peterburgu i Londonu.

1915. – 1927. Razdoblje krize

Početak Prvog svjetskog rata devastirao je tvrtku Roche. Bojkot njemačkih proizvoda, izolacija sjedišta tvrtke u Baselu od proizvodnih pogona u Grenzachu, gubitak ruskog tržišta nakon revolucije 1917. te znatan gubitak zbog tečajnih razlika doveli su do financijske krize u tvrtki. Godine 1920. umire osnivač kompanije Fritz Hoffmann, a tračak nade za razvoj tvrtke donosi važna studija Marcusa Guggenheima o biogenim aminima, koja ojačava poziciju tvrtke u znanstvenoj zajednici.

500818Nekadisad

1928. – 1944. Nagli razvoj vitamina omogućuje prevladavanje krize

Tvrtka Roche, predvođena Emilom C. Barelomom, uspijeva prebroditi krizu, najviše razvojem i napretkom u proizvodnji vitamina. Godine 1933. Roche je kupio prava na postupak sintetiziranja vitamina C od Tadeusza Reichsteina i počeo ga pripremati za masovnu proizvodnju. Vitamin C označio je početak potpune predanosti tvrtke kemijskoj sintezi. Druge su tvrtke zazirale od biotehnološke proizvodne faze Reichsteinova postupka jer su se bojale bakterijske kontaminacije proizvodnih pogona, no Roche je te bojazni nadvladao. Započinje ponovno snažno širenje na američko tržište, s prvim većim investicijama u New Yorku i Nutleyu.

1945. – 1965. Širenje portfelja

Roche učvršćuje svoju poziciju vodećeg proizvođača vitamina. Kako bi izbjegao rizik da ovisi samo o vitaminima, Roche intenzivira farmaceutska istraživanja. Od ranih pedesetih do sredine šezdesetih godina prošlog stoljeća Roche bitno širi svoj portfelj – od antidepresiva i antibiotika do citostatika.

1962. Prvi lijek protiv raka

U Rocheovu portfelju 1962. pojavljuje se prvi lijek protiv raka, koji utire put budućnosti tvrtke Roche u onkologiji.

1966. – 1978. Biomedicinska istraživanja i širenje u druga medicinska područja

Roche se širi na druga područja zdravstvene skrbi. U Švicarskoj i SAD-u osnivaju se odjeli koji razvijaju elektromedicinske instrumente. Roche se uključuje i u bazična biomedicinska istraživanja, što dovodi do odluke o osnivanju Rocheova Instituta za molekularnu biologiju u Nutleyu, u SAD-u, Instituta za imunologiju u Baselu, kao i Nipponova Istraživačkog centra u Kamakuri u Japanu.

1979. – 1990. Reforma i Nobelove nagrade

Roche učvršćuje organizacijsku strukturu i teži stvaranju odvojenih poslovnih cjelina koje bi trebale postati sve autonomnije. Isto tako, tvrtkine se aktivnosti konsolidiraju kroz selektivne akvizicije i prodaje u raznim segmentima poslovanja. Posljedica su takve unutarnje organizacije četiri ključne poslovne jedinice: lijekovi, vitamini, dijagnostika te mirisi i okusi.

Restrukturiranje i formiranje holding tvrtke omogućuje pristup međunarodnom tržištu kapitala. Godine 1982., samo četiri godine nakon otkrića molekule, na švicarskom se tržištu pojavljuje cefalosporinski antibiotik koji uskoro postaje najprodavaniji lijek tvrtke Roche u svijetu.

Godine 1986. Sidney Pestka uspio je izolirati interferon, na temelju čega je razvijen prvi biotehnološki lijek protiv raka tvrtke Roche. U tom razdoblju Nobelove nagrade dobivaju znanstvenici koji su dio svog radnog vijeka radili u Rocheovim istraživačkim centrima. Jedan od dobitnika Nobelove nagrade 1984., za rad iz područja imunologije jest Nils Kaj Jerne, prvi direktor Rocheova Instituta za imunologiju u Baselu. Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1987. bio je, pak, Susumu Tonegawa, znanstvenik koji je radio u Institutu za imunologiju u Baselu od 1972. do 1981. Njegova bazična otkrića dovela su poslije do mogućnosti proizvodnje humanih protutijela.

1991. – 2000. Inovativni razvoj

10810Povijest

Izrazito posvećen istraživanju, Roche nastavlja razvijati inovativne pristupe u liječenju, koji će zamijeniti skupu terapiju i skratiti boravak bolesnika u bolnici. Godine 1997. Roche na tržište izlazi s prvim lijekom iz serije monoklonskih protutijela, koji oboljelima od najčešćih oblika limfoma omogućava dugotrajnu remisiju bolesti.

Godine 1998. na tržište izlazi drugo monoklonsko protutijelo koje je tijekom zadnjih desetak godina promijenilo paradigmu liječenja raka dojke s pozitivnim HER2 receptorom. Roche na tržište stavlja prvi peroralni “pametni” kemoterapeutik za liječenje raka dojke i debeloga crijeva.

Roche ojačava svoju poziciju kupnjom tvrtke Syntex, koja 1995. postaje Roche Bioscience, jedan od tvrtkinih najvećih centara za istraživanje i razvoj. Kupnjom tvrtke Boehringer Mannheim Roche postaje vodeća tvrtka na tržištu dijagnostičkih proizvoda u smislu raspona inovativnih proizvoda, kvalitete tehnologija i globalne geografske prisutnosti. Kupnjom tvrtke Nicolas Roche ojačava svoju prisutnost na OTC tržištu. Ta će tvrtka biti integrirana s ostalim dijelom OTC poslovne jedinice kako bi se formirao Roche Consumer Health.

2000. – 2004. Restrukturiranje tvrtke i proboj na Daleki istok

Oštrim fokusom na lijekove i dijagnostiku usmjeren je put prema budućem razvoju. Stručnošću i iskustvom u području farmaceutike i dijagnostike te snagom u biotehnologiji Roche je jedna od vodećih inovativnih kompanija i idealna je tvrtka za razvoj personalizirane medicine. Kako bi zadržao fokus na razvoju lijekova i dijagnostike, Roche je prodao svoje poslovne jedinice vitamini te mirise i okuse.

Godine 2002. Roche ulazi u strateški savez s tvrtkom Chugai, koja je jedna od vodećih istraživačkih farmaceutskih kompanija s posebnom snagom u biotehnologiji. Roche je prva globalna farmaceutska kompanija koja je, 2004., otvorila centar za istraživanje i razvoj u Zhangijang Hi Tech Parku u Schangaiu, koji je potpuno uklopljen u globalne aktivnosti istraživanja i razvoja te pomaže strategiji razvoja poslovanja na kineskom tržištu. Akvizicijom i integracijom Disetronica, tvrtke lidera u istraživanju i razvoju inzulinskih pumpi i injekcijskih sistema, u Roche dijabetes poslovnu jedinicu Roche dijagnostika postaje vodeća tvrtka na području skrbi o dijabetesu. Na tržište je plasiran sistem koji istraživačima omogućava sekvencioniranje genoma i dugačkih DNA sekvenci i do sto puta brže nego što je to bilo moguće na dotadašnjim platformama.

2004. – 2007. Inovativni lijekovi

Na tržište dolazi novi inovativni lijek, u početku registriran za liječenje metastatskog raka debelog crijeva. To je monoklonsko protutijelo s potpuno novim načinom djelovanja – antiangiogenezom (sprečavanjem stvaranja novih krvnih žila). Godine 2005. dolazi na tržište i novi peroralni lijek koji djeluje na signalni put koji je bitan u formiranju i rastu mnogih tumora, a poseban napredak donosi u liječenju raka pluća ne-malih stanica.

2007. – 2012. Razvoj ciljanog liječenja i personalizirana zdravstvena skrb

HCPovijest

Dva bolesnika mogu imati istu dijagnozu, ali mogu reagirati na isti lijek na različite načine. Jednom bolesniku liječenje može pomoći, dok drugi može iskusiti neželjene nuspojave bez željenog kliničkog učinka. Ta je varijabilnost djelomično uvjetovana genetskim i drugim biološkim razlikama između bolesnika. Personalizirana zdravstvena skrb temelji se na uviđanju razlika na molekularnoj razini kako bi se razvile terapije i testovi prilagođeni potrebama specifičnih populacija bolesnika. Ta ideja ima golem potencijal za razvoj bolje, sigurnije i ekonomičnije zdravstvene skrbi.

Roche stavlja personaliziranu medicinu u središte svoje poslovne strategije. Okosnica tome je kombinacija stručnosti u području farmaceutike i dijagnostike te duboko razumijevanje molekularne biologije.

S farmaceutikom i dijagnostikom pod istim krovom te dvije divizije mogu surađivati u najranijoj fazi razvoja lijeka kako bi se identificirale najbolje mete za potencijalne lijekove i pronašao segment bolesnika koji će imati najveću korist od liječenja nekim lijekom. Godine 2009. Roche je u potpunosti preuzeo tvrtku Genentech. Zajednički portfelji tvrtke Roche i tvrtke Genentech omogućili su stvaranje najveće biotehnološke kompanije na svijetu.

Koristeći znanja o ljudskom genomu, otkrivamo, razvijamo, proizvodimo i stavljamo na tržište lijekove za liječenje teških i životno ugrožavajućih bolesti i stanja.