Roche u Hrvatskoj

onamaa

 

U Hrvatskoj je Roche prisutan od 1991. godine, najprije kao predstavništvo, a zatim od 2004. godine i kao samostalna farmaceutska tvrtka Roche d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu i uredom u Splitu. Osnivač i generalni direktor od prvog dana je dr. Milorad Gošev.

Kao jedna od vodećih svjetskih tvrtki koja se bavi istraživanjima na području lijekova i dijagnostike, Roche i u Hrvatskoj nastoji dati doprinos poboljšanju ljudskog zdravlja i kvalitete života uvođenjem inovativnih proizvoda na hrvatsko tržište. Zato smatra svojom obvezom učiniti dostupnima inovativne proizvode i nova dostignuća hrvatskoj građanskoj i medicinskoj zajednici. 

Roche d.o.o. zapošljava više od 90 visokoobrazovanih  djelatnika koji svojim radom, uključujući se u međunarodne stručne procese, poslovno i strukovno Hrvatsku povezuju sa svijetom i svjetskim dostignućima.

Upravo zahvaljujući vodećoj inovativnoj poziciji u svijetu i svojem pristupu integriranja u zajednicu, Roche je prva inovativna farmaceutska kompanija u Hrvatskoj. „Doing now what patient need nextˮ nije samo slogan, nego istinska obveza za tvrtku Roche. Još od 1896. godine Roche s potpunom predanošću i inovativnim pristupom nudi medicinska rješenja kako bi poboljšao život pacijenata. Već više od 25 godina Roche u Hrvatskoj nastoji biti partner u brizi za zdravlje bolesnika s liječnicima, ljekarnicima i ostalim medicinskim djelatnicima, hrvatskim zdravstvenim institucijama, stručnim društvima i udrugama pacijenata. 

U Hrvatskoj se razvijao i sustav koji je osiguravao sukladnost našeg poslovanja s regulatornim okružjem. Neprekidni napor koji smo ulagali u prepoznavanje, procjenu i upravljanje compliance rizicima na područjima našeg rada dao je rezultate jer se poslovni uspjeh ne mjeri samo financijskim rezultatima, nego i načinom na koji su ti rezultati ostvareni. Sukladnost u našem poslovanju nije statičan cilj. Od zaposlenih se na svim razinama i dijelovima poslovnog procesa očekuje da budu svjesni svoje odgovornosti te da se u poslovanju ponašaju na odgovoran i etičan način i, predani načelima održiva razvoja, poštuju potrebe pojedinaca, društva i okoliša. Rast i širenje poslovanja su važni, ali ne pod svaku cijenu. Time što je u skladu s relevantnim zakonima, pravilima i procedurama, tvrtka smanjuje i uklanja rizike i prijetnje poslovanju te dalje povećava svoje poslovne mogućnosti.

1991. – 1999. Počeci u ratnim uvjetima i otvaranje predstavništava u regiji

Prvih nekoliko godina Roche je imao vrlo mali tim, koji je radio u Hrvatskoj i u Sloveniji.

Prošireno je djelovanje i na ostale zemlje bivše Jugoslavije, osim Srbije i Crne Gore. To je razdoblje u kojem se Roche već etablira kao inovativna kompanija s obzirom na nove biotehnološke proizvode, a ulazi na tržište i s OTC programom (vitamini i analgetici). Rocheov se tim povećava.

2000. Veliko povećanje broja zaposlenih i novi odjeli

Zbog velikog broja novih inovativnih proizvoda u bolničkom programu, povećava se broj zaposlenih te se osnivaju dva poslovna odjela: Odjel bolničkih proizvoda te Odjel izvanbolničkih proizvoda.

2004. Prelazak s predstavništva na hrvatsku kompaniju

F. Hoffman-La Roche Predstavništvo Zagreb postaje Roche d.o.o. Hrvatska, a dr. Milorad Gošev generalni direktor tvrtke.

2005. Veledrogerijsko skladište u Hrvatskoj

Roche d.o.o. gradi veledrogerijsko skladište te se osposobljava za direktnu isporuku lijekova u bolnice Republike Hrvatske.

2006. Onkologija u prvom planu

Onkološki proizvodi postaju najveći dio portfelja Roche (više od 50 %) te se unutar Roche Hrvatska osniva zaseban Odjel Roche onkologije. Uz Onkologiju, osniva se Odjel specijalističkih proizvoda.

2007. Osteoporoza i artritis

Roche se također širi u nova područja osteoporoze i reumatoidnog artritisa te se osniva treći poslovni odjel – Odjel opće medicine. Broj zaposlenih znatno raste.

2008. – 2010. Onkološki tim od petnaest članova

Roche onkologija obogaćuje se svake godine novim inovativnim lijekovima, čija se indikacijska područja šire na više različitih tumorskih sijela. Rocheov onkološki tim ima petnaest članova.

Pokušali smo uvijek biti ispred vremena te zapošljavali i pripremali suradnike za nove proizvode koji, nažalost, zbog sigurnosnih razloga nisu ugledali svijetlo dana. Posljedica toga je takozvani operational excellence program kada smo u 2010. godini proveli prvu veliku reorganizaciju Rochea i morali smo otpustiti određeni broj djelatnika.

2011. – 2013. reorganizacija

Roche d.o.o je na trećemu mjestu po ukupnom prometu lijekova na recept,  te na prvomu mjestu po prometu lijekova u bolničkom segmentu u Republici Hrvatskoj.

Onkološki lijekovi čine 67 % ukupnog prometa Rochea Hrvatska.

 

2013. do danas provedena reorganizacija, strukturiranje, uspjeh

 

Danas je Roche d.o.o. na drugomu mjestu po ukupnom prometu lijekova na recept, te na prvomu mjestu po prometu lijekova u bolničkom segmentu u Republici Hrvatskoj. Onkološki lijekovi čine 78 % ukupnog prometa Rochea Hrvatska, a uskoro ulazimo u liječenje u novim terapijskim područjima kao što su multipla skleroza i hemofilija.

U travnju 2016. završeni su građevinski radovi na novome veleprodajnom skladištu i ishođene su sve dozvole za rad. Novo je skladište zadovoljilo i stroge ekološke zahtjeve. Ukupna je površina utrostručila kapacitete, potpuno su osigurani zakonima zahtijevani uvjeti opremanja, rukovanja, skladištenja i prijevoza naših proizvoda. Prijevoz u kontroliranim uvjetima u izravnoj opskrbi bolnica osiguravaju naša vozila koja su opremljena sustavom kontrole temperaturnih uvjeta za proizvode za koje je nužna opskrba u hladnom lancu. Skladište smo opremili i infrastrukturom nužnom za čuvanje, opremanje i opskrbu lijekovima koji su u procesu kliničkog ispitivanja. Novo veleprodajno skladište pokazalo je da je Roche i u Hrvatskoj lider u stvaranju visoko kvalitetnih inovativnih rješenja i na području veleprodajnog poslovanja, usmjerenih zadovoljavanju potreba bolesnika i zdravstvenog sustava na najvišoj razini.

 

Roche Hrvatska je uređena organizacija jer smo stavili dodatni fokus na interaktivnost, multidisciplinarnost procesa u Market Access (Pristup tržištu), snažan Public Policy i novi odjel Analytics and Commercial Effectiveness, što nam omogućuje da se uspješno borimo s današnjim izazovima te snažnom konkurencijom na svim područjima Rocheova djelovanja.