Liječenje prilagođeno bolesniku

Roche personalizirana medicina

Naš je temeljni cilj pronaći rješenja zdravstvenih problema koja daju liječnicima prvoklasne mogućnosti u dijagnosticiranju bolesti i liječenju bolesnika. 

Koristeći nova saznanja molekularne medicine i dijagnostičkih postupaka koja pružaju mogućnost prilagođavanja liječenja svakom pojedinom bolesniku, Roche teži razviti lijekove koji su maksimalno prilagođeni induvidualnoj potrebi svakog bolesnika.

Takav pristup je osnova zdravstvene skrbi prema osobnoj potrebi bolesnika, a poznat je kao model “personalizirana medicina”.

Model “personalizirane medicine” općenito se može opisati kao način liječenja u kojemu je liječenje, koristeći najnovija saznanja molekularne medicine i dijagnostike, prilagođeno svakom pojedinom bolesniku.

Pogledajte brošuru o Roche personaliziranoj medicini (na engleskom)

Cilj je Rochea razviti lijekove koji će omogućiti ciljanu terapiju, "skrojenu" prema individualnoj potrebi svakog bolesnika. Kao jedna od vodećih svjetskih zdravstvenih kompanija, uzimajući u obzir objedinjenost dijagnostike i lijekova, Roche je vrlo dobro pripremljen za taj cilj i postiže velike uspjehe na području onkologije, virologije i metaboličkih bolesti.

Pioniri u “personaliziranoj medicini”

Ogroman je potencijal zdravstvene skrbi prilagođene individualnoj potrebi bolesnika za razvoj sveukupno boljih, sigurnijih i ekonomski isplativijih zdravstvenih sustava. Kao pioniri u ovom području vjerujemo da “personalizirana medicina” ima ogromne mogućnosti za bolje, sigurnije i najoptimalnije liječenje, odnosno za liječenje po mjeri svakog bolesnika. Razvoj zdravstvene skrbi prilagođene individualnoj potrebi bolesnika zahtjeva još vremena za puni razvoj, ali vrijeme razvijanja univerzalnog pristupa u dijagnosticiranju i liječenju bolesti koji nisu prilagođeni pojedincu odlazi u povijest.

Razvoj lijekova prilagođenih pojedincu

Razvoj lijekova prilagođenih pojedincu

Tvrtka Roche preuzela je zadatak razvoja novih lijekova za najizazovnija područja medicine – riječ je o lijekovima koji donose održivo poboljšanje medicinske prakse. Taj je put dug, mukotrpan i često nimalo jednostavan. Malo sreće nikad nije na odmet.

Roche je unazad nekoliko godina razvio različite postupke u kojima povezivanjem dijagnostičkih i terapeutskih ekspertnih znanja utire put zdravstvenoj skrbi prilogeđenoj osobnoj potrebi svakog bolesnika ili tzv. “personaliziranoj medicini”. Spoznajama novih molekularnih mehanizama bolesti cilj je razviti bolje dijagnostičke alate te postupke liječenja koja su prilagođena individualnoj potrebi bolesnika. 

Od ideje do kandidata za lijek

Kada se istraživači tvrtke Roche bave novom bolešću, ponekad rade poput istražitelja na mjestu zločina. Započinju detaljnom analizom biološkog mehanizma bolesti. Potom traže tvari koje utječu na taj mehanizam. Obećavajući kandidati za lijekove dalje se razvijaju, poboljšavaju i testiraju radi otkrivanja mogućih nuspojava.

Od kliničkih ispitivanja do stavljanja gotovog lijeka u promet

Stručnjaci tvrtke Roche odabiru samo najperspektivnije lijekove za daljnje istraživanje u kliničkim ispitivanjima. Ta su ispitivanja osmišljena za procjenu djelotvornosti lijeka, ali i njegove sigurnosti u pogledu ozbiljnih nuspojava u različitih skupina bolesnika. To često zna potrajati godinama. I tek ako mogući lijek prođe sve te testove, odobrava se kao novi lijek koji je spreman da ga se stavi u promet.

Beskonačno mnoštvo molekula

Broj mogućih molekularnih struktura veći je od broja sekundi koje su protekle od početka stvaranja zemlje. Koristeći vrhunska znanstvena pomagala, istraživači u laboratoriju stvaraju na tisuće novih sintetskih molekula. Nakon screeninga odabiru one koji bi mogli postati lijekovi. Treba proteći oko dvanaest godina dok se od odabrane molekule stvori lijek koji se može propisivati bolesnicima.

Razvoj lijekova prilagođenih pojedincu

Pronalaženje najbolje molekule

Nakon što su izdvojili molekulu s potencijalom, znanstvenici kreću na daljnja istraživanja kojima će se pokazati kako ta molekula djeluje na specifične biološke strukture i aktivnosti. Supstance sa željenim efektom procjenjuju se kroz daljnja laboratorijska testiranja ili kroz računalne programe, te se nakon toga često modificiraju.

Započinje razvoj novog lijeka

Kako bi se razvili novi lijekovi, testirala učinkovitost novih molekula i od njih stvorio lijek koji će liječiti teške bolesti, potrebne su studije na animalnim modelima. One služe kao osiguranje sigurnosti budućeg lijeka u liječenju bolesnika. Koristimo najviše etičke standarde u studijama na životinjama, izbjegavajući nanošenje patnje i boli životinjama. Gdje god je moguće, studije na životinjama zamjenjuju se alternativnim metodama, koje tvrtka Roche stalno razvija.

Kliničke studije

Pravi izazov za odabranu molekulu započinje kad prođu početna ispitivanja. U kliničkim ispitivanjima mora se dokazati da je potencijalni lijek učinkovit i podnošljiv. Klinička se ispitivanja provode u četirima fazama. Tek kad potencijalni lijek uspješno prođe jednu fazu, može proći u drugu.

Pročitajte više o kliničkim studijama

Službeno odobrenje prethodi dolasku lijeka na tržište

Svaka zemlja ima posebnu regulatornu agenciju koja jamči sigurnost i učinkovitost lijekova i medicinskih proizvoda. U Hrvatskoj je to Agencija za lijekove i medicinske proizvode, u zemljama Europske unije European medicines agency (EMA), a u Sjedinjenim Američkim Državama Food and drug administration (FDA).

Proizvodnja velikih količina lijeka

Već su i male količine lijeka dovoljne za potrebe istraživanja i razvoja, no za korištenje lijeka u kliničkoj praksi potrebna je masovna proizvodnja. Dimenzioniranje proizvodnje nekog lijeka za kliničku upotrebu uvijek je izazov. Dolazi u obzir samo najviši standard kvalitete i preciznosti. Većina stručnjaka koja vodi projekte dimenzioniranja proizvodnje u tvrtki Roche ima desetljeća iskustva u tome.

Medicinski proizvod dostupan bolesnicima

Proizvođač lijek proizvodi i pakira u obliku tablete, kapsule, ampule ili već napunjene injekcije. Tada odvozi proizvod do ljekarne – sve u skladu s lokalnim zakonima. Od tada je lijek dostupan na tržištu.

Vaš vam liječnik može propisati lijek koji vam je potreban, ali valja znati da je tome prethodilo više od dvanaest godina ispitivanja, pri čemu je savladano mnogo prepreka od trenutka kada su istraživači otkrili novu molekulu.

Neki primjeri iz Rocheovog razvoja

 Onkologija

Rak dojke: Korištenjem specifičnog dijagnostičkog testa koji proizvodi Roche,Tissue Diagnostics (Ventana,) mjerimo prisutnosti HER2 receptora u tumorskom tkivu i time pronalazimo osobe kod kojih je veća vjerojatnost pozitivnog učinka liječenja lijekom koji se ciljano vezuje na HER2 receptore u tumorskom tkivu.

Rak debelog crijeva: Dijagnostičkim testom određuju se za tumor specifične K-RAS mutacije prisutne kod širenja raka debelog crijeva. Neki lijekovi koji se koriste u liječenju raka debelog crijeva i nekih ostalih tumora primjenjuju se isključivo kod bolesnika kojima možemo utvrditi odsutnost specifične mutacije. Dijagnostički test koji procjenjuje prisutnost mutacija pomaže liječnicima u odabiru bolesnika koji će imati najveću korist od liječenja.

Virus hepatitisa C

Virologija

HIV: Visoko specifični testovi omogućavaju liječnicima praćenje uspjeha liječenja antiretroviralnim lijekovima i razvoja rezistencije na liječenje, te omogućava i prilagodbu liječenja.

HCV (virus hepatitisa C): Korištenjem visoko osjetljivog testa lančane reakcije polimeraze (PCR), kojim se mjeri prisutnost virusa u bolesnikovoj krvi, pružena je mogućnost liječnicima da prilagode način liječenja prema dotada postignutom učinku terapije.

 Metaboličke bolesti

Osteoporoza: mjerenjem učinaka antiresorptivnih lijekova liječnik može induvidualno prilagoditi nastavak liječenja osobnoj potrebi bolesnika.