Anemija i anemija u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću

anemija

Anemiju ili slabokrvnost karakterizira smanjenje vrijednosti hemoglobina i/ili broja eritrocita u krvi. Eritrociti su krvne stanice koje služe za prijenos kisika i ugljičnog dioksida.

Posljedica anemije je smanjena sposobnost krvi da prenosi kisik iz pluća u tkiva, što uzrokuje smanjenu opskrbu tkiva kisikom (tkivnu hipoksiju). Anemija se može pojaviti zasebno ili kao posljedica nekih drugih bolesti. Važan faktor u nastanku anemije jest nedostatak željeza, koji je tijekom liječenja potrebno prepoznati i nadomjestiti.

BUBREŽNA (RENALNA) ANEMIJA

U zdravog čovjeka bubrezi pročišćavaju krv od otpadnih tvari te ih zajedno s viškom vode izlučuju iz organizma. U bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću dolazi do postupnog propadanja bubrega, zbog čega se narušava njihova sposobnost izlučivanja vode i otpadnih tvari. Najčešći su uzroci propadanja bubrežne funkcije šećerna bolest i dugogodišnji povišeni krvni tlak. Epidemiološki podaci u svijetu pokazuju da je broj bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću u porastu, naročito u razvijenim zemljama. Takav trend primijećen je i u Hrvatskoj.

Dijaliza

anemija

U završnom stadiju kronične bubrežne bolesti, koji se naziva završno bubrežno zatajenje, bolesniku je nužno nadomjestiti bubrežnu funkciju primjenom dijalize. Tijekom dijalize posebnim uređajem koji oponaša rad bubrega bolesniku se pročišćava krv. Dijalizom nije moguće izliječiti bolesne bubrege pa se ona mora provoditi redovito do kraja života. Moguće je rješenje za takve bolesnike presađivanje (transplantacija) bubrega.
Dijaliza je postupak  kojim se iz tijela uklanjaju otrovi izravno (hemodijalizom) ili posredno putem tekućine (peritonejska dijaliza). Tri osnovna kemijska principa se koriste za obavljanje dijalize: difuzija, osmoza i ultrafiltracija. U dijalizatoru se nalazi dijalizna otopina koja ima sastav sličan ljudskoj plazmi. Ona služi za postizanje ravnoteže kemijskog sastava krvi i ostalih tjelesnih tekućina.
Aparat za dijalizu obavlja tri važne funkcije:
1. odstranjuje otpadne tvari iz krvi
2. pumpa krv kroz dijalizator
3. mjeri krvni tlak i količinu tekućine odstranjene iz organizma

Dijalizom se u Hrvatskoj liječi oko 3.700 bolesnika, a pretpostavlja se da još 150.000 osoba ima kroničnu bubrežnu bolest i rizik da će se ona pogoršati do faze kada će trebati dijalizu ili transplantaciju. Prema Hrvatskom registru za nadomještanje bubrežne funkcije, svake godine 600 do 700 bolesnika započinje liječenje dijalizom.