Roche u onkologiji

Roche u onkologiji

Rak je bolest od koje svake godine oboli 10 milijuna ljudi širom svijeta. Prema predviđanjima Svjetske zdravstvene organizacije, do 2020. godine taj će broj porasti na 15 milijuna. Godišnje od raka u Svijetu umre gotovo 7 i pol milijuna ljudi. Iako se predviđa daljnji porast broja umrlih, broj dijagnosticiranih rast će brže od broja umrlih. Rezultat je to sve ranijeg otkrivanja i novih, sve uspješnijih terapijskim postupaka. Stoga će se povećavati i broj ljudi koji po završetku liječenja nastavljaju živjeti punim, sadržajnim životom.

Rak (latinski cancer) nije jedinstvena bolest, nego zajednički izraz za skupinu od preko 100 različitih bolesti kojima je zajednička nekontrolirana dioba zloćudno promijenjenih stanica. Širenjem stanica raka u okolno zdravo tkivo, nastaju smetnje koje su odraz poremećene funkcije zahvaćenih organa. Zloćudne stanice imaju sposobnost raseliti se u udaljena područja tijela gdje nastavljaju svoj rast i razaranje zdravih tkiva. Ovaj se fenomen naziva metastaziranjem, a raseljene nakupine tumorskih stanica metastazama.

Rak može nastati u bilo kojem organu u tijelu, a u čovjeka su najčešći rak pluća  i  rak debelog crijeva  (u oba spola), rak dojke  u žena te rak prostate u muškaraca. Najvišu stopu smrtnosti imaju: rak pluća, rak želuca, rak debelog crijeva, rak jetre te rak dojke.
Kao što je ranije spomenuto, rak nije jedinstvena bolest. Liječnici rak dijele u nekoliko velikih skupina. Podjela se temelji na vrsti stanica koje su nekontroliranim rastom stvorile tumorsku masu koju nazivamo rak. Tako razlikujemo karcinome, sarkome, limfome, leukemije te ostale vrste raka gdje spadaju primjerice melanomi ili neki tumori mozga.
Karcinomi čine 80% svih malignih bolesti u čovjeka. Nastaju zloćudnom preobrazbom stanica u različitim organima tijela. U ovu skupinu spadaju rak dojke, rak debelog crijeva, rak pluća, rak prostate, rak želuca, rak bubrega  ili rak kože.
Sarkomi nastaju zloćudnom preobrazbom stanica koje čine kosti, zglobove, mišiće ili vezivo.
Limfomi nastaju iz stanica limfatičkog sustava koji se sastoji od mreže limfnih žila i limfnih čvorova, a organizam štiti od infekcija.
Leukemije nastaju zloćudnom preobrazbom krvotvornih stanica smještenih u koštanoj srži ili slezeni.

Roche u onkologiji

Za postavljanje konačne dijagnoze raka, ključna je mikroskopska analiza sumnjivog tkiva dobivenog biopsijom. Kada se biopsijom potvrdi da je riječ o raku, započinje liječenje koje se, ovisno o vrsti tumora, sastoji od kirurškog zahvata, kemoterapije ili zračenja. Često se ove metode liječenja kombiniraju. Uz kemoterapiju sve se češće primjenjuje i biološka terapija koja ciljano uništava zloćudne stanice.
Rano otkrivanje raka omogućuje njegovo potpuno odstranjenje kirurškim putem, što je preduvjet za izlječenje. Smatra se da je pravovremenim otkrivanjem i liječenjem smrtnost od raka moguće smanjiti za 25-30%. Stoga je važno redovito kontrolirati zdravstveno stanje i, prema uputama liječnika, provesti pretrage kojima je rak moguće otkriti u ranoj fazi. Primjerice, mamografijom je moguće rano otkriti rak dojke, PAPA testom rak grlića maternice, a testom na nevidljivo krvarenje u stolici rak debelog crijeva.