Rak pluća vodeći je uzrok smrti od raka u svijetu

  S 1,59 milijuna smrtnih slučajeva na godinu diljem svijeta rak pluća najčešći je uzrok smrti od raka, odgovoran za gotovo 1 od 5 takvih smrti.1 Ukupno petogodišnje preživljenje u Europi je 12,6 %, ali prognoza uvelike ovisi o stadiju raka u trenutku postavljanja dijagnoze.2

Kasni stadij raka pluća s udaljenim metastazama čini 57 % novodijagnosticiranih slučajeva raka pluća – više nego lokalizirani, lokalno uznapredovali i rak pluća neodređenog stadija zajedno. Dakle, slučajevi raka pluća koji se najčešće dijagnosticiraju ujedno imaju najlošiju prognozu.3 Iako je liječenje raka pluća posljednjih godina napredovalo (npr. pronađene su 'pogonske' mutacije), potrebne su nove terapijske mogućnosti – osobito za bolesnike s metastatskom bolešću.

Klasifikacija raka pluća4, 5:

  • Rak pluća nemalih stanica (≈ 85 % ‒ 90 %)
    • planocelularni
    • neplanocelularni (velikostanični karcinom, adenokracinom)
  • Rak pluća malih stanica (≈ 10 % ‒ 15 %)
  • Mutacije koje se obično traže: KRAS, EGFR, ALK.
rak pluca

ALK (anaplastic lymphoma kinase) = kinaza anaplastičnog limfoma; EGFR (epidermal growth factor receptor) = receptor epidermalnog čimbenika rasta; KRAS (Kirsten rat sarcoma) = onkogen virusa koji uzrokuje sarkome u štakora; NSCLC (non-small cell lung cancer) = rak pluća nemalih stanica.

 

Istraživanje uloge imunosnog sustava u liječenju raka pluća nemalih stanica

Rak pluća povezan je s visokom stopom mutacija pa se trenutačno istražuje moguća uloga imunosnog sustava u borbi protiv tog oblika raka. Pokazalo se da interakcije tumorskih stanica i imunosnih stanica koje infiltriraju tumor unutar tumorskog mikrookruženja utječu na imuni odgovor kod raka pluća nemalih stanica (NSCLC).7-9 Razumijevanje uloge tumorskih stanica i imunosnih stanica koje infiltriraju tumor moglo bi rasvijetliti strategije utemeljene na aktiviranju imunosnog sustava specifične za bolesnike s NSCLC‑om.

 

rak pluca 2

Imunosne stanice koje infiltriraju tumor pronađene kod NSCLC-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference

1.  Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., et al. GLOBOCAN 2012. v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. http://globocan.iarc.fr. Accessed November 16, 2015. 

2.  Lung Cancer. In: European Lung White Book. European Respiratory Society. 2015. http://www.erswhitebook.org/chapters/lung-cancer/ Accessed November 16, 2015. 

3.  Cancer Research Institute. Lung cancer. http://www.cancerresearch.org/cancer-immunotherapy/impacting-all-cancers/lung-cancer. Last modified October 2014. Accessed February 10, 2015.

4.  American Cancer Society. Lung cancer (non-small cell). http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003115-pdf.pdf. Last revised March 4, 2015. Accessed March 5, 2015.

5.  National Cancer Institute. SEER stat fact sheets: lung and bronchus cancer. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html. Accessed February 10, 2015.

6.  Cancer Genome Atlas Research Network. Comprehensive genomic characterization of squamous cell lung cancers. Nature. 2012: 489: 519‒525. 

7.  Lawrence, M. S., Stojanov, P., Polak, P., et al. Mutational heterogeneity in cancer and the search for new cancer-associated genes. Nature. 2013: 499: 214‒218. 

8.  Woo, E. Y., Yeh, H., Chu, C. S., et al. Cutting edge: regulatory T cells from lung cancer patients directly inhibit autologous T cell proliferation. J. Immunol. 2002: 168: 4272‒4276.

9.  Ho, M. Y., Tang, S. J., Sun, K. H., Yang, W., Immunotherapy for lung cancers. J. Biomed Biotechnol. 2011: 2011: 250860.