Dijagnosticiranje osteoporoze

osteo

Kako je osteoporoza bolest koja se razvija niz godina prije pojave prvih znakova bolesti, vrlo je važno na vrijeme razgovarati i savjetovati se s liječnikom.  Liječnik će vas, utvrdi li u anamnezi rizične čimbenike, uputiti na potrebne preglede. Za žene je vrlo važno takav razgovor obaviti u ranoj postmenopauzi. 

Pouzdana metoda otkrivanja osteoporoze jest koštana denzitometrija, tj. mjerenje mineralne koštane gustoće (uređajem se pomoću rentgenskih zraka mjeri količina apsorbirane energije u koštanom mineralu).

               

Koštana masa može se mjeriti na slabinskom dijelu kralježnice ili vratu bedrene kosti, što određuje liječnik.

Rezultati mjerenja mogu se izraziti na tri načina:
1. kao apsolutna vrijednost BMD u g/cm2
2. kao T-vrijednost (odstupanje izmjerene vrijednosti BMD od vršne koštane mase mladih osoba istog spola izraženo u standardnim devijacijama)
3. kao Z-vrijednost (odstupanje izmjerene vrijednosti BMD od prosječne koštane mase osoba iste dobi i spola izraženo u standardnim devijacijama).

Na osnovi T-vrijednosti postavlja se dijagnoza osteoporoze.
Smanjenje T-vrijednosti za 1 povećava rizik prijeloma kralješka za 1,4 do 1,6 puta.

Za postavljanje dijagnoze važno je odrediti i koliko se brzo kosti pregrađuju mjerenjem koštanih biljega, kakav je metabolizam kalcija i fosfora te, ako liječnik smatra potrebnim, kolika je koncentracija vitamina D.

Ultrazvučnom denzitometrijom mjeri se periferna koštana gustoća (UZV pete) te se može eventualno upozoriti na veći rizik od prijeloma, no ta metoda nije dovoljno pouzdana za postavljanje dijagnoze osteoporoze.