Liječenje osteoporoze

bnvPARK

Ako je postavljena dijagnoza osteoporoze, potrebno je odmah započeti liječenje koje obuhvaća promjene životnih navika te redovito uzimanje lijekova.

Kvalitetno liječenje osteoporoze važno je jer se njime smanjuje rizik od prijeloma i sprječavaju novi prijelomi kosti.

Liječenje obavezno treba obuhvatiti pravilnu prehranu, odgovarajuću fizičku aktivnost, umjereno izlaganje suncu kako bi se pospješilo stvaranje vitamina D te prekid loših životnih navika (pušenja i konzumacije alkoholnih pića). Uz te mjere pri liječenju se propisuju i lijekovi: kalcij, vitamin D (za stariju životnu dob pogodniji je aktivni oblik vitamina D) te, najčešće, lijek iz grupe bifosfonata.

Najnoviji bifosfonat primjenjuje se samo jedanput mjesečno.

Važnost liječenja

Za bolesnike je liječenje osteoporoze zahtjevno jer ne vide i ne osjećaju odmah korist od liječenja te su često premalo informirani o važnosti dugotrajnog upornog višegodišnjeg liječenja. Prekid liječenja vodi u veći rizik od prijeloma i nastanka komplikacija kao posljedice prijeloma (operacije, bolničko liječenje, invaliditet).

Važno je redovito uzimanje lijeka prema uputi, no unatoč tome najnoviji podaci govore da više od polovice bolesnika odustaje od terapije već tijekom prve godine liječenja.

Jedan od razloga što se mnogi bolesnici ne pridržavaju pravilnog načina uzimanja bifosfonata i ne nastavljaju s liječenjem dovoljno dugo jest postajanje određenih pravila karakterističnih u primjeni te grupe lijekova. Nepridržavanjem pravila pri uzimanju bifosfonata nastaje mogućnost neželjenih učinaka u probavnom sustavu zbog oštećenja sluznice.

Nepridržavanje pravila i neželjeni učinci povezani s uzimanjem lijeka manje su vjerojatni ako se lijek uzima rjeđe, primjerice novi bifosfonat, koji se primjenjuje jedanput mjesečno. Ako nuspojave i nastanu u vezi s lijekom koji se uzima jedanput mjesečno, do sljedeće primjene dovoljno je vremena između dvije tablete koje omogućuje potpuni oporavak sluznice probavnog sustava. Novi bifosfonat povećava izglede da bolesnici nastave liječenje osteoporoze dovoljno dugo, postignu bolje učinke te poboljšaju zadovoljstvo i kvalitetu svog života uzimanjem lijeka jedanput mjesečno.