Transplantacija

Transplantacija

Transplantacija ili presađivanje organa danas je u svijetu i kod nas prihvaćena metoda liječenja u slučaju zakazivanja funkcije različitih vitalnih organa. U svijetu se godišnje presađuje na desetine tisuća različitih organa, ali najveća je potreba za presađivanjem bubrega. Velike su potrebe za jetrom, srcem te kombinacijama bubrega i gušterače, bubrega i jetre i slično. Dva su načina dobivanja organa za transplantaciju: od živih davatelja (srodnih ili nesrodnih) i od kadavera (umrle osobe u stanju moždane smrti).

Povijest transplantacije u Hrvatskoj seže u 1971. godinu, kada je u Rijeci učinjena prva transplantacija bubrega.

Prva transplantacija srca izvedena je 1988. godine u KBC-u Zagreb, poznatijem kao Rebro, a u istoj je bolnici 1990. godine transplantirana i prva jetra.

Transplantacija

Broj transplantacija raste iz godine u godinu, ali još brže raste i broj bolesnika koji čekaju na transplantaciju, stoga je "potražnja" neprestano veća od "ponude".

Primjerice, 31. prosinca 2006. godine na listi čekanja za bubreg bilo je 665 bolesnika, za srce 27 bolesnika, a za jetru 25 bolesnika. Istodobno, tijekom 2006. godine transplantirano je 126 bubrega, 14 srca, 49 jetri i 13 gušterača. Ti podaci govore da je transplantacijska medicina u Hrvatskoj vrlo razvijena i da naši liječnici vrhunski rade svoj posao.

Broj davatelja na milijun stanovnika u Hrvatskoj se u zadnjih 10 godina povećao sa 7 na 30 davatelja. U KBC Zagreb napravljena je već tisućita transplantacija bubrega.