Transplantacija srca

Cardiovasculardiseases

Za bolesnike u terminalnoj fazi srčane bolesti transplantacija srca je terapija izbora. Taj zahvat se još prije 20 godina smatrao eksperimentom. No danas, kad je postignut veliki napredak u području imunosupresije i sve bolje metode liječenja infekcija i odbacivanja, transplantacija srca je oblik liječenja koji se primjenjuje u brojnim centrima.

Prvo presađivanje ljudskog srca izveo je dr. Christian Barnard 1967. godine u Južnoafričkoj Republici. U Hrvatskoj je prvo srce presađeno 1988. godine u KBC Zagreb pod vodstvom prof.dr. J. Sokolića. Danas se u Hrvatskoj srce transplantira u 2 bolnice u Zagrebu - KBC Zagreb i KB Dubrava.

Najčešće bolesti koje dovode do zatajenja srca su tzv. kardiomiopatije različitog uzroka.

U posljednje vrijeme su se poboljšale metode liječenja medikamentozno, a usavršile su se i nove invazivne metode (ugradnja elektrostimulatora, defibrilatora, kirurške metode revaskularizacije) kojima se bolesniku pomaže „sačuvati“ vlastito srce bez potrebe za transplantacijom.    

Indikacije za stavljanje na listu čekanja za transplantaciju srca su: postojanje kardiomiopatije, predmnijevani životni vijek 6-12 mjeseci, životna dob ispod 60 godina, odsustvo sistemnih infekcija, odsustvo malignih bolesti koje utječu na preživljavanje, isključena plućna embolija i odsustvo ovisnosti o alkoholu i drogama.

Kao i kod transplantacije ostalih solidnih organa, u prvo vrijeme je glavni problem bila velika stopa akutnog odbacivanja. Razvojem sve boljih imunosupresivnih lijekova umanjen je problem odbacivanja, ali danas imamo nove probleme kao što su toksičnost imunosupresivnih lijekova, povećana učestalost malignih bolesti nakon transplantacije, različite infekcije...