Podaci o prijenosu vrijednosti za zdravstvene organizacije i zdravstvene radnike 2016. godine

 

U skladu s ugovornim odredbama i pravilima EFPIA / iF! (Europsko udruženje inovativnih proizvođača lijekova/Inovativna farmaceutska inicijativa) o objavi podataka o prijenosu vrijednosti u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija, Roche (Roche d. o. o. i ostala društva povezana s društvom F. Hoffmann ‒ La Roche AG iz Švicarske, koja čine Rocheovu poslovnu grupaciju) objavljuje da je u 2016. godini obavio prijenos vrijednosti u ukupnom iznosu od 10.217.985,98 kuna, a od tog je iznosa za istraživanje i razvoj Roche izdvojio 2.060.003,41 kuna.

Ukupna prenesena vrijednost zdravstvenim radnicima iznosi 3.235.982,40 kuna, a od ukupno 385 zdravstvena radnika, njih 16,4% slaže se s pojedinačnom objavom podataka o prijenosu vrijednosti. Ukupna prenesena vrijednost zdravstvenim organizacijama iznosi 4.922.000,17 kuna. Svrha je objavljivanja podataka o prijenosu vrijednosti primateljima prijaviti vrijednosti (novčane ili u naravi) prenesene zdravstvenim radnicima ili zdravstvenim organizacijama s kojima naša tvrtka surađuje ili ima poslovne odnose, u skladu s ciljevima i odredbama navedenima u primjenjivim kodeksima. Pristanak za pojedinačno objavljivanje podataka dali su pojedini primatelji, a svrha davanja takvog pristanka jest omogućiti poštovanje primjenjivih kodeksa na koje se naša tvrtka obvezala.

Navedene objave podataka ne daju općenito dopuštenje onima koji pristupaju našoj mrežnoj stranici ili nacionalnim platformama da dodatno obrađuju podatke zdravstvenih radnika.

Za pravilno razumijevanje podataka uključenih u naše objave navedene na ovoj mrežnoj stranici, upućujemo Vas na metodologiju, u kojoj se objašnjava značenje i sadržaj objavljenih podataka o prijenosu vrijednosti.

Podatke o prijenosu vrijednosti za 2016. godinu pogledajte ovdje.

 

Zdravstveni radnici (ZR):

  • ukupan iznos u zbirnoj objavi za zdravstvene radnike: 3.003.772,22 kn
  • broj zdravstvenih radnika u zbirnoj objavi: 322
  • postotak zdravstvenih radnika iz zbirne objave u ukupnom broju zdravstvenih radnika: 83,64%

 

Zdravstvene organizacije (ZO):

  • ukupan iznos za zdravstvene organizacije: 4.922.000,17 kn