Odobrene informacije o lijeku

Preuzmite informacije o lijeku

 
Edukacijski materijali Za zdravstvene radnike
Preuzmite Vodič za zdravstvene radnike, neonkološke indikacije, verzija 3
Preuzmite Vodič o izgledu, čuvanju, rukovanju i primjeni, verzija 2
Preuzmite Karticu usporedbe supkutane i intravenske primjene, verzija 2
Za bolesnike/skrbnike
Preuzmite  Karticu za bolesnike, neonkološke indikacije
Preuzmite Priručnik za bolesnike, neonkološke indikacije, verzija 3