Uobičajeno liječenje raka debelog crijeva uključuje operaciju, kemoterapiju i biološke terapije. Rani stadij (lokalizirani) raka koji se još nije proširio (metastazirao) s izvornog mjesta moguće je izliječiti, pod uvjetom da se sve stanice tumora mogu uspješno kirurški ukloniti.

Međutim, rani znakovi i simptomi raka debelog crijeva često su višeznačni i mogu se zamijeniti s drugim bolestima, poput sindroma iritabilnog crijeva, Crohnove bolesti ili peptičkih ulkusa.3 To znači da se mnogim bolesnicima postavi dijagnoza u kasnijem stadiju, nakon što se rak već proširio (metastazirao) u druge dijelove tijela. Tada je liječenje tog raka teže, a prognoza za bolesnika znatno je lošija. Zbog toga su svjesnost i testovi probira ključni za poboljšanje prognoze kod bolesnika.5

Ovaj vodič pruža pregled informacija o raku debelog crijeva, uključujući njegovu incidenciju, čimbenike rizika, simptome, dijagnozu i mogućnosti liječenja.

 

Referencije:

1. WHO, RC GLOBOCAN, Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2008 at http://globocan.iarc.fr/

2. Edwards, B. K. et al. Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2006, Featuring Colorectal Cancer Trends and Impact of Interventions (Risk Factors, Screening, and Treatment) to Reduce Future Rates. Cancer (2009) 116(3):544–573

3. John SKP, George S, Primrose JN and Fozard JBJ (2011), Symptoms and signs in patients with colorectal cancer. Colorectal Disease, 13: 17–25

4. Henley SJ et al. MMWR Surveill Summ. 2010: 59(9):1–25

5.. Garcia M et al. Global Cancer Facts & Figures. Atlanta, GA: American Cancer Society, 2007.

 

 

HR/ONCO/12190328