Mogućnosti liječenja bolesnika su različite, a procjenjuju se uzimajući u obzir:

  • veličinu tumora
  • stadij u vrijeme postavljanja dijagnoze
  • mjesto tumora u debelom crijevu ili rektumu
  • rizik od ponovne pojave raka
  • fizičko zdravlje bolesnika.

U pravilu, trenutačne mogućnosti liječenja raka debelog crijeva su operacija, kemoterapija i biološke terapije. Radioterapija se zbog popratnih pojava ne primjenjuje često za liječenje metastatskog raka debelog crijeva, iako se može primjenjivati nakon operacije da bi se uništile preostale stanice raka.18

Operacija

Većina bolesnika s ranim stadijem raka debelog crijeva bit će podvrgnuta operaciji kako bi se uklonila što veća količina tumora u postupku poznatom kao „resekcijaˮ. Također će biti uklonjena područja koja okružuju kancerozno tkivo te obližnji limfni čvorovi kako bi se smanjio rizik od širenja raka.

Resekcija je također oblik liječenja u nekih bolesnika s kasnijim stadijem bolesti, osobito nakon što se rak proširio na jetru. U bolesnika s ranim stadijem raka debelog crijeva također se može izvesti manje invazivan postupak poznat kao laparoskopska resekcija, tijekom kojeg se oboljelo područje debelog crijeva uklanja kroz vrlo male otvore.19

Kemoterapija

Bolesnici kojima je dijagnosticirana uznapredovala bolest obično se liječe kemoterapijom nakon operacije, što je poznato kao „prva linijaˮ liječenja. Kemoterapija uključuje kombinaciju fluoropirimidina te najčešće fluorouracila (5-FU) s leukovorinom (folinska kiselina ili LV) i oksaliplatinom, što je poznato kao FOLFOX19, ili s irinotekanom, što je poznato kao FOLFIRI.

Neki bolesnici s uznapredovalim rakom debelog crijeva, za koje zbog invazivnih tumora u početku nije primjerena operacija, mogu se liječiti kemoterapijom prije nego što ih se razmotri kao kandidate za operaciju (što se naziva neoadjuvantnim liječenjem).20

Mnogi ljudi s rakom debelog crijeva u početku odgovaraju na kemoterapiju, ali nažalost u većini slučajeva bolest nakon prve linije liječenja ipak s vremenom napreduje. Kad se to dogodi, bolesnik može primiti još jedan ciklus kemoterapije, poznat kao „druga linijaˮ liječenja. Otkrivanje ponovne pojave bolesti važno je za poboljšanje preživljenja jer, nažalost, 30 % – 50 % bolesnika s vremenom umire od te bolesti, zbog čega bolesnici obavljaju rutinske preglede nakon završene kemoterapije.19,20

Biološke terapije

Dostupno je nekoliko vrsta bioloških terapija za liječenje metastatskog raka debelog crijeva, uključujući antiangiogene lijekove i inhibitore receptora epidermalnog čimbenika rasta (EGFR). Biološke terapije obično se daju istodobno  s kemoterapijom.

Referencije:

18. American Cancer Society Colorectal Cancer Guide: Treating Colon/Rectum Cancer. Last accessed April 2011 at http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer- treating-radiation-therapy

19. Labianca, R. et al. Annals of Oncology 21 (Supplement 5): v70–v77, 2010 

20. Hennessy, B. et al. Lancet 2009; 9698: 1371–1382

 

HR/ONCO/12190328