Rano liječenje raka dojke
Kada se rak dojke liječi rano, moguće ga je izliječiti. Rano liječenje raka dojke je sveobuhvatni pristup koji može uključivati terapiju lijekovima prije kirurškog zahvata i nakon njega.

 

Rak dojke je najčešći dijagnosticirani rak kod žena
Rak dojke čini 25% svih zloćudnih bolesti
Svake godine izgubi se 15 milijuna godina zdravog života
Kada se rak dojke dijagnosticira i liječi rano, moguće ga je izliječiti

Rani rak dojke (eBC)

Rak koji je ograničen na dojku, tj. nije metastazirao ili se proširio na ostale udaljene dijelove tijela. Većina slučajeva raka dojke otkrije se u ranom stadiju bolesti.

Rani rak dojke (eBC) - rak koji je ograničen na dojku

Rano liječenje ljudi s rakom dojke, prije nego što se proširio, pruža najveću mogućnost sprječavanja povratka bolesti ili njezina napredovanja u uznapredovali, neizlječivi stadij.

Kirurški zahvat je glavna terapija za rani rak dojke. 

Bolesnici s rakom dojke mogu se liječiti kirurškim zahvatom, radioterapijom, kemoterapijom, hormonalnom terapijom te ciljanim terapijama.
Cilj neoadjuvantnog liječenja je smanjiti tumor

Cilj je neoadjuvantnog liječenja (prije kirurškog zahvata) smanjiti tumor kako bi bilo moguće ili lakše kirurški ga ukloniti. Taj postupak može poboljšati rezultat zahvata i pomoći u očuvanju dojke bolesnice.

Odgovor na neoadjuvantno liječenje može omogućiti liječniku da brzo procijeni djeluje li lijek kako bi se liječenje moglo nastaviti ili u skladu s time prilagoditi.

Rano liječenje raka dojke

Kod nekih bolesnika neoadjuvantno liječenje može smanjiti tumor toliko da se nakon kirurškog zahvata u uklonjenom tkivu ne mogu pronaći stanice raka.

Kada se to dogodi, bolesnik postiže patološki cjelovit odgovor (pCR eng – pathological complete response). To može pružiti dodatni uvid u predviđanje tijeka bolesti.

 

Cilj adjuvantnog liječenja je brisanje svih preostalih stanica raka.

Adjuvantno liječenje primjenjuje se nakon kirurškog zahvata kako bi se iskorijenile sve preostale stanice raka i spriječio povratak bolesti. 

Pristup liječenju ranog raka dojke trebao bi biti sveobuhvatan te uključivati neoadjuvantno liječenje, kirurški zahvat i adjuvantno liječenje za sve bolesnike kojima je to indicirano.
Sveobuhvatni pristup ključan je u ranom liječenju raka dojke.