Kada se rak dojke liječi rano, moguće ga je izliječiti. Rano liječenje raka dojke je sveobuhvatni pristup koji može uključivati terapiju lijekovima prije kirurškog zahvata i nakon njega.

 

Rani rak dojke (eBC)

Rak koji je ograničen na dojku, tj. nije metastazirao ili se proširio na ostale udaljene dijelove tijela. Većina slučajeva raka dojke otkrije se u ranom stadiju bolesti.

Rano liječenje ljudi s rakom dojke, prije nego što se proširio, pruža najveću mogućnost sprječavanja povratka bolesti ili njezina napredovanja u uznapredovali, neizlječivi stadij.

Kirurški zahvat je glavna terapija za rani rak dojke. 

Cilj je neoadjuvantnog liječenja (prije kirurškog zahvata) smanjiti tumor kako bi bilo moguće ili lakše kirurški ga ukloniti. Taj postupak može poboljšati rezultat zahvata i pomoći u očuvanju dojke bolesnice.

Odgovor na neoadjuvantno liječenje može omogućiti liječniku da brzo procijeni djeluje li lijek kako bi se liječenje moglo nastaviti ili u skladu s time prilagoditi.

Kod nekih bolesnika neoadjuvantno liječenje može smanjiti tumor toliko da se nakon kirurškog zahvata u uklonjenom tkivu ne mogu pronaći stanice raka.

Kada se to dogodi, bolesnik postiže patološki cjelovit odgovor (pCR eng – pathological complete response). To može pružiti dodatni uvid u predviđanje tijeka bolesti.

 

Adjuvantno liječenje primjenjuje se nakon kirurškog zahvata kako bi se iskorijenile sve preostale stanice raka i spriječio povratak bolesti.