Uvjeti korištenja

Ova internetska stranica (dalje u tekstu: Stranica) namijenjena je isključivo hrvatskim korisnicima – fizičkim i pravnim osobama sa prebivalištem / boravištem / sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske. Stoga Roche d.o.o. (dalje u tekstu: Roche) ne preuzima nikakvu odgovornost za pristup i korištenje ove Stranice od strane korisnika iz drugih jurisdikcija i otklanja odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed bilo kakvog korištenja sadržaja ove Stranice, u cijelosti ili djelomično, i u bilo koje svrhe izvan teritorija Republike Hrvatske. Pristupanjem ili korištenjem ove Stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da se slažete ovim Uvjetima korištenja.

Premda Roche ulaže razumne napore radi uvrštavanja točnih i ažurnih informacija u sadržaj ove Stranice, ne daje nikakve izjave niti jamstva - izričite ili implicitne - u pogledu točnosti ili cjelovitosti tih informacija. Roche ne odgovara za korištenje ove Web Stranice ili bilo koje druge internetske stranice koja je povezana sa ovom Stranicom. Roche pridržava pravo izmjene sadržaja ove Stranice, u svako doba i bez najave, ali nema obvezu ažuriranja.

Svi korisnici ove Stranice su suglasni da na vlastitu odgovornost pristupaju ovoj Stranici kao i bilo kojim internetskim stranicama koje su povezane s ovom Stranicom. Ni Roche niti bilo koja treća osoba koja sudjeluje u kreiranju, izradi ili održavanju ove Stranice ili bilo kojih internetskih stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice nisu odgovorni ni na koji način za bilo kakvu neposrednu, posrednu, sporednu, posljedičnu ili bilo kakvu drugu štetu koja može nastati zbog pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove Stranice ili bilo koje internetske stranice do koje je moguć pristup s ove Stranice, kako ni za bilo kakve pogreške ili propuste u njezinom sadržaju.

Informacije na ovoj Stranici nisu poziv ili ponuda za investiranje u ili trgovanje sa vrijednosnim papirima trgovačkih društava koja čine Roche Grupu. Investitori se ne bi smjeli oslanjati na informacije sadržane na ovoj Stranici prilikom donošenja odluka o ulaganjima.

Ova Stranica može sadržavati određene informacije o budućim događajima. Takve informacije su uvijek vezane uz rizik različitih značajnih neizvjesnosti, uključujući djelovanje znanstvenih, poslovnih, ekonomskih i financijskih utjecaja, pa se stoga stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od očekivanja ili predviđanja sadržanih u tim informacijama.

Roche nema nikakve kontrole i ne odgovara za sadržaj informacija na internetskim stranicama trećih osoba i za korištenje tih stranica, čak i ako je pristup tim stranicama omogućen sa ove Stranice. Roche ne daje bilo kakva mišljenja i jamstva u pogledu točnosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i, općenito, bilo kakve druge kvalitete informacija sadržanih na internetskim stranicama trećih osoba.

Cjelokupan sadržaj ove Stranice uživa autorsko pravnu zaštitu što je obilježeno unošenjem oznake © 2023 Roche d.o.o. Preuzimanje i kopiranje sadržaja ove Stranice je dopušteno samo u mjeri i opsegu propisanima važećim zakonima.

Društva iz Roche Grupe su nositelji i ovlašteni stjecatelji svih žigova koji se mogu pojaviti na ovoj Stranici, pa je zabranjeno bilo kakvo korištenje, izmjena ili reproduciranje odnosnih zaštićenih žigova bez prethodnog pisanog odobrenja nositelja prava.

Sadržaj ove Stranice je informativnog i edukativnog karaktera. Ništa što je sadržano na ovoj Web Stranici ne predstavlja niti se može tumačiti kao davanje konkretnih medicinskih savjeta ili preporuka i kao promocija lijekova i medicinskih proizvoda prema stanovništvu.

Informacije na ovoj Stranici nisu zamjena za profesionalan savjet kvalificiranih zdravstvenih radnika: samo liječnik može odrediti je li određeni lijek, medicinski ili drugi proizvod primjeren za liječenje svake pojedinačne osobe. Ako imate pitanja u vezi bilo koje informacije sadržane na ovoj Stranici, trebate se obratiti Vašem liječniku ili drugom kvalificiranom zdravstvenom radniku.

Prilikom donošenja odluke o propisivanju lijekova, medicinskih ili drugih proizvoda, zdravstveni radnici se trebaju oslanjati isključivo na informacije o lijeku sadržane u sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku odobrenima za korištenje u Republici Hrvatskoj, a ne na sadržaj ove Stranice ili internetskih stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice.

Za ove Uvjete korištenja mjerodavno je hrvatsko pravo.

Istražite više

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića