U tvrtki Roche poštujemo visoke etične standarde i u svakodnevnom radu udovoljavamo svim nacionalnim i međunarodnim zakonima.

Etično poslovno ponašanje ključno je u stvaranju zdravoga i pravednoga općeg okružja. Zato smo proveli snažne interne procese koji osiguravaju da naši zaposlenici djeluju u skladu sa zakonima i etičnim pravilima ponašanja u farmaceutskoj industriji, koji potiču dobru i pravednu poslovnu praksu.

Naši etični standardi prikazani su Rocheovim korporativnim vrijednostima – poštenje (integrity), hrabrost (courage) i strast (passion). Kodeks ponašanja (Code of Conduct) usmjerava zaposlenike poštenom i pravednom djelovanju u svim situacijama. Svi zaposlenici dužni su obaviti obvezni trening kako bi razumjeli kodeks te kako bi znali kome se obratiti budu li imali nedoumica o pravilnoj poslovnoj praksi.

Naši oblici upravljanja poslovnim rezultatima ne osiguravaju zaposlenicima razmatranje samo njihovih poslovnih rezultata, nego i načina na koje ih postižu. Ti oblici uzimaju u obzir primjenu Rocheovih korporativnih vrijednosti u svakodnevnom radu.

Farmaceutska industrija posluje u skladu sa strogim pravilima i smjernicama u prodaji i promociji svojih proizvoda. Oni su navedeni i u našem Kodeksu i temelj su za pravilnu komunikaciju sa zdravstvenim djelatnicima. Svrha interakcije s predstavnicima zdravstvenog sustava jest razmjena stručno-znanstvenih informacija koje će poboljšati uporabu Rocheovih proizvoda. To međudjelovanje temelji se na visokim standardima integriteta, etičnosti i poštenja.

Posvećeni smo sustavnom vrednovanju naših postignuća, u što je uključeno i transparentno izvještavanje.

Jedan od naših ciljeva jest sustavno vrednovanje znanstvenih postignuća pa zato nastojimo omogućiti zdravstvenim profesionalcima da odluke donose samostalno i neovisno, na osnovi stvarnih i valjanih podataka, kako bi bolesnicima omogućili najbolje dostupno liječenje.

Zbog toga smo organizirali stroge interne kontrole, sustav upravljanja rizikom te sustav kontrole poslovnih aktivnosti i njihove usklađenosti s pravilima struke.

Kao jedna od najvećih svjetskih tvrtki, Roche ozbiljno shvaća svoju obvezu da zadovolji najviše standarde poslovne ispravnosti, poštenja i etičnosti. Udovoljiti tim standardima obveza je i svakoga Rocheova zaposlenika.

Kako bismo predstavili naše integritete poslovanja i spriječili njihovo eventualno kršenje, objavili smo nekoliko opsežnih direktiva i smjernica.