Korporativna odgovornost

Etično poslovno ponašanje ključno je u stvaranju zdravoga i pravednoga općeg okružja.
U tvrtki Roche poštujemo visoke etične standarde i u svakodnevnom radu udovoljavamo svim nacionalnim i međunarodnim zakonima.

Etično poslovno ponašanje ključno je u stvaranju zdravoga i pravednoga općeg okružja. Zato smo proveli snažne interne procese koji osiguravaju da naši zaposlenici djeluju u skladu sa zakonima i etičnim pravilima ponašanja u farmaceutskoj industriji, koji potiču dobru i pravednu poslovnu praksu.

Naši etični standardi prikazani su Rocheovim korporativnim vrijednostima – poštenje (integrity), hrabrost (courage) i strast (passion). Kodeks ponašanja (Code of Conduct) usmjerava zaposlenike poštenom i pravednom djelovanju u svim situacijama. Svi zaposlenici dužni su obaviti obvezni trening kako bi razumjeli kodeks te kako bi znali kome se obratiti budu li imali nedoumica o pravilnoj poslovnoj praksi.

Naši oblici upravljanja poslovnim rezultatima ne osiguravaju zaposlenicima razmatranje samo njihovih poslovnih rezultata, nego i načina na koje ih postižu. Ti oblici uzimaju u obzir primjenu Rocheovih korporativnih vrijednosti u svakodnevnom radu.

Farmaceutska industrija posluje u skladu sa strogim pravilima i smjernicama u prodaji i promociji svojih proizvoda. Oni su navedeni i u našem Kodeksu i temelj su za pravilnu komunikaciju sa zdravstvenim djelatnicima. Svrha interakcije s predstavnicima zdravstvenog sustava jest razmjena stručno-znanstvenih informacija koje će poboljšati uporabu Rocheovih proizvoda. To međudjelovanje temelji se na visokim standardima integriteta, etičnosti i poštenja.

Posvećeni smo sustavnom vrednovanju naših postignuća, u što je uključeno i transparentno izvještavanje.

Jedan od naših ciljeva jest sustavno vrednovanje znanstvenih postignuća pa zato nastojimo omogućiti zdravstvenim profesionalcima da odluke donose samostalno i neovisno, na osnovi stvarnih i valjanih podataka, kako bi bolesnicima omogućili najbolje dostupno liječenje.

Zbog toga smo organizirali stroge interne kontrole, sustav upravljanja rizikom te sustav kontrole poslovnih aktivnosti i njihove usklađenosti s pravilima struke.

Kao jedna od najvećih svjetskih tvrtki, Roche ozbiljno shvaća svoju obvezu da zadovolji najviše standarde poslovne ispravnosti, poštenja i etičnosti. Udovoljiti tim standardima obveza je i svakoga Rocheova zaposlenika.

Kako bismo predstavili naše integritete poslovanja i spriječili njihovo eventualno kršenje, objavili smo nekoliko opsežnih direktiva i smjernica.

Preuzimanja

Kodeks ponašanja Roche grupePonašanje u poslovanjuPonašanje među konkurencijomKodeks ponašanja poslovnih partnera

Istražite više

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića