Korak dalje od imunosnog ciklusa

Znanstvena je zajednica uvelike napredovala u razumijevanju i liječenju raka, a stope preživljenja za mnoge su se bolesti znatno poboljšale. Naše se znanje o tumorima i njihovoj interakciji s imunosnim sustavom cijelo vrijeme produbljuje, ali što više saznajemo, to više pitanja imamo. To je izazov s kojim se suočavaju svi istraživači koji se bave liječenjem raka, uključujući one u tvrtki Roche.

Imunosni sustav pomaže nam zaštititi se od infekcija i omogućuje nam da budemo zdravi. Znanstvenici istražuju načine na koji se imunosni sustav može poboljšati kako bi se borio protiv raka i infekcija. Također, šire svoje razumijevanje imunologije raka kako bi se mogli usmjeriti na nove i inovativne ciljeve. „Naš je zadatak u tvrtki Roche pronaći načine na koje nećemo samo pomoći imunosnom sustavu da se bori protiv infekcija nego ga i poboljšati tako da se može boriti i protiv raka”, objašnjava potpredsjednik Odjela za imunologiju raka u tvrtki Roche dr. sc. Ira Mellman. „Naše istraživanje omogućilo nam je razumijevanje i prigodu da upravo to učinimo.” Novija istraživanja imunoterapije protiv raka i ljudske imunobiologije dovela su timove za istraživanje i razvoj tvrtke Roche do dva inovativna pristupa liječenju raka.

„Jedan od tih uzbudljivih pristupa je sposobnost da razumijemo na koji način možemo najbolje podijeliti sve vrste raka u ljudi na samo tri imunosna profila”, rekao je dr. Ira Mellman. Vjeruje se da će s razumijevanjem imunosnog profila biti moguća velika specifičnost svakog pristupa liječenju. „Drugi je pristup imunosni ciklus raka, okvir za rad koji smo osmislili dr. Daniel Chen i ja, a s pomoću kojega opisujemo interakciju tumora s ljudskim imunosnim sustavom.”

Znanstvenici iz tvrtke Roche vjeruju da se sve vrste raka u ljudi mogu svrstati u tri imunoprofila, ovisno o njihovu imunosnom statusu – koji se nazivaju imunofenotipovima. Ti imunoprofili nazivaju se „imunosne pustinje”, „imunosno isključeni tumori” i „upaljeni tumori”.

„Kad razmišljamo o tim fenotipovima, mislimo na vojsku imunostanica poznatu i kao T-stanice”, rekao je dr. Mellman.1

Imunosne pustinje

Imunosna pustinja je točno takva kako zvuči. Tumor postoji, ali nije prisutna vojska T-stanica koja bi ga napala. Imunosni odgovor na tumor uopće nije prisutan.

Imunosno isključeni tumori

Zamislite vojsku T-stanica koja je spremna napasti, ali ne može se popeti preko zida niti prijeći jarak oko dvorca kako bi učinkovito napala tumor. To znači da postoji imunosni odgovor, ali T-stanice ne mogu prodrijeti u unutrašnjost dvorca u kojem se nalazi tumor, poznatu kao mikrookoliš tumora.

Upaljeni tumori

Kad je tumor upaljen, ima vojsku T-stanica koja je naoružana i spremna napasti rak iz unutrašnjosti dvorca. Iako postoji aktivan imunosni odgovor koji je vidljiv unutar tumora, ipak mogu biti prisutni inhibitorni čimbenici koji sprječavaju taj aktivni imunosni odgovor da uistinu uništi sve stanice raka. To se može vidjeti u vrstama raka kao što su melanom, rak pluća i rak mjehura.

Poznavanje spomenutih triju imunofenotipova omogućuje nam primjenu različitih pristupa u liječenju kojima možemo ciljati pojedinačnu imunobiologiju, omogućujući time pojedincu najbolje izglede za odgovor na specifično liječenje.

Imunosni ciklus raka je okvir s pomoću kojeg opisujemo interakciju tumora s ljudskim imunosnim sustavom. Svaki od sedam koraka tog ciklusa može se svrstati u jedan od triju imunofenotipova, kao što prikazuju donje ilustracije. Okvir tog ciklusa osmislili su i izradili dr. Dan Chen i dr. Ira Mellman, a prvi je put objavljen u ključnom članku u časopisu Immunity 2013. godine.2

Detaljniji pregled koraka u ciklusu

Ciklus počinje oslobađanjem antigena. To je proces u kojem stanice raka umiru te oslobađaju antigene. Antigeni su zapravo proteinski dijelovi odumrlih stanica raka.

Sljedeći korak tog procesa je prezentiranje antigena. U tom koraku stanice za prezentiranje antigena mogu uhvatiti proteinske dijelove (antigene) te ih zatim prenijeti do lokalnih drenažnih limfnih čvorova. Primjer stanice za prezentiranje antigena je dendritična stanica.

U trećemu koraku stanice za prezentiranje antigena mogu prezentirati proteinske dijelove (antigene) T-stanicama, koje su prisutne zbog obližnjih stanica raka. Važno je reći da se taj korak događa samo kada imunosni sustav funkcionira pravilno i sposoban je boriti se protiv raka.

Nakon aktivacije T-stanica u trećem koraku, one ulaze u krvotok i putuju tijelom tražeći stanice tumora.

Nakon što T-stanice stignu na lokaciju na kojoj su prisutne stanice tumora, njihov je zadatak infiltrirati tumor. Infiltracija tumora znači da izlaze iz krvne žile i ulaze u mikrookoliš tumora. T-stanice zapravo razbijaju zidine tumora i silom ulaze u njega.

Sada su T-stanice u mikrookolišu tumora. U ovom koraku T-stanice imaju sposobnost specifično prepoznati stanice tumora.

Posljednji korak u ciklusu je uništavanje tumorskih stanica. T-stanice aktiviraju se protiv tumorskih stanica i mogu ih uništavati. U ovom važnom koraku aktivirana T-stanica prepoznala je stanicu raka i sada je zapravo ubija.

Ipak, u imunosnom sustavu postoje mnogobrojni inhibitorni čimbenici koji onemogućuju T-stanici da ubije stanice raka. Dva primjera takvih inhibitornih čimbenika su TIGIT i PD-L1. TIGIT se obično nalazi na T-stanicama zajedno s još jednim proteinom nazvanim CD226 te se veže na protein na tumorima i imunostanicama koje infiltriraju tumor, nazvan poliovirusni receptor (PVR). To omogućuje T-stanicama da unište tumor. Međutim, TIGIT također može inhibirati protein CD226 i umjesto toga dati prednost vezanju na PVR. Ako ukloni CD226 sa svojega puta, TIGIT može onemogućiti T-stanicama da unište stanice raka.

PD-L1 može biti prisutan u mikrookolišu različitih vrsta raka u ljudi, uključujući i rak mjehura, pluća i trostruko negativni rak dojke. PD-L1 je u interakciji s PD-1 i B.71, koji se nalaze na površini T-stanica i uzrokuje inhibiciju T-stanica, zbog čega T-stanice ne mogu učinkovito prepoznati, napasti i uništiti tumorske stanice.

Imunosni ciklus raka pokazuje nam da postoji više od jednog načina da se iskoristi moć imunosnog sustava; postoji mogućnost da se slični rezultati postignu različitim biološkim alatima. Znanstvenici u tvrtki Roche trenutačno su usmjereni na različite korake imunosnog ciklusa raka, što je vidljivo u sve većem broju proizvoda koji se razvijaju za liječenje raka imunoterapijom. Ciljajući više koraka ovog ciklusa, znanstvenici iz tvrtke Roche sveobuhvatno pristupaju imunoterapiji protiv raka te ispituju koje kombinacije različitih pristupa najbolje mogu potaknuti imunosni sustav da napadne određenu vrstu raka.

Uporaba više načina na koje se može iskoristiti moć našeg imunosnog sustava mogla bi biti budućnost imunoterapije protiv raka. Svojom predanošću i znanjem o imunobiologiji koje se neprekidno proširuje znanstvenici iz tvrtke Roche žele i dalje oblikovati budućnost onkološkog liječenja.

Ira Mellman i Dan Chen dvojica su najistaknutijh znanstvenika u tvrtki Roche, a svoje su živote posvetili širenju znanja na području onkologije. Danas su obojica vodeći autoriteti u liječenju raka i imunoterapiji protiv raka.

Dr. sc. Ira Mellman – potpredsjednik, Imunologija raka, Roche – znanstvenik, član Nacionalne akademije znanosti i bivši profesor na Sveučilištu Yale.

Dr. sc. Dan Chen, dr. med. – potpredsjednik, globalni voditelj Razvoja imunoterapije protiv raka, Roche – onkolog i bivši suradnik Medicinskog instituta Howard Hughes, vodio je kliniku za metastatski melanom u Centru za liječenje raka na Sveučilištu Stanford.

Referencije:

  1. Groopman, The New Yorker, 2012.

  2. Chen, D and Mellman I. Oncology Meets Immunology: The Cancer-Immunity Cycle. Immunity 2013; 39(1): 1-10

M-HR-00001186

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića