Mjere ishoda u multiploj sklerozi

Ne postoji jedinstveno mjerilo za multiplu sklerozu (MS). Ovaj pojmovnik sadržava jednostavna objašnjenja za neke od naziva koji se koriste da bi se odredilo kako se multipla skleroza može mjeriti.

Aktivnost bolesti

Bez obzira na to kakav tijek MS-a osoba ima, relapsni ili progresivni oblici MS-a mogu biti aktivni ili inaktivni u različitim razdobljima. Aktivnost bolesti može biti vidljiva izvana po novim ili pogoršanim znakovima i simptomima (relapsi).5 Također je moguća podležeća aktivnost bolesti (upala ili oštećenje središnjega živčanog sustava), koja se otkriva posebnom opremom, poput snimanja magnetskom rezonancijom (MR) – čak i kad klinički simptomi nisu vidljivi ili nije vidljivo njihovo pogoršanje. Aktivnost bolesti može prouzročiti progresije onesposobjenosti.

Gadolinijem pojačane T1 mjerne snimke MR-a

Pokazuje aktivne lezije svijetlom bijelom bojom na MR snimci nakon primjene intravenskoga kontrastnog sredstva za snimanje (gadolinija).7

Godišnja stopa relapsa (Annualised Relapse Rate, ARR)

Prosječan broj relapsa koji skupina bolesnika u kliničkom ispitivanju ima u jednoj godini.1

Gubitak volumena mozga

Ukupno smanjenje volumena mozga zbog aktivnosti bolesti MS-a, koje se može izmjeriti MR-om. Naziva se još i atrofijom, a povezano je s trajnom onesposobljenošću.2

Kompozitna potvrđena progresija onesposobljenosti

Mjeri rizik za pogoršanje onesposobljenosti u određenog bolesnika na temelju bilo koje od triju mjera ishoda za onesposobljenost – potvrđene progresije onesposobljenosti (CDP), brzine hodanja (T25-FW) i funkcionalnosti ruku (9-HPT).

Nema dokaza aktivnosti bolesti (No Evidence of Disease Activity, NEDA)

Kombinirano mjerilo aktivnosti bolesti na temelju relapsa, progresije onesposobljenosti i rezultata MR-a. Ako neka osoba ispunjava NEDA kriterije, znači da ona nema mjerljivu aktivnost bolesti tijekom određenog razdoblja.9

Nema dokaza progresije (No Evidence of Progression, NEP)

Nova kompozitna mjera ishoda koja mjeri udjel ljudi koji nemaju potvrđen status progresije bolesti (EDSS), brzine hodanja (T25-FW) i funkcije gornjih ekstremiteta (9-HPT) te može biti novi ishod za ljude s PPMS-om.

Nema dokaza progresije ni aktivne bolesti (No Evidence of Progression or Active Disease, NEPAD)

Nova kompozitna mjera ishoda koja mjeri kombiniranu odsutnost aktivnosti bolesti (relapsa i aktivnosti na MR-u) i progresiju (onesposobljenost). NEPAD je sličan NEDA-i, ali koristi se kompozitnom mjerom ishoda (nema potvrđene progresije onesposobljenosti prema EDSS-u, 20 % progresija na T25-FW i 20 % progresija na 9-HPT) za mjerenje onesposobljenosti. To može biti sveobuhvatnije mjerenje ukupne aktivnosti bolesti i progresije za ljude s PPMS-om.

Onesposobljenost

Gubitak sposobnosti koji je rezultat oštećenja središnjega živčanog sustava (SŽS) zbog progresije MS-a te može biti ireverzibilan.4

Potvrđena progresija onesposobljenosti (Confirmed Disability Progression, CDP)

Mjeri porast rezultata EDSS-a nekog bolesnika (vidjeti dolje) tijekom unaprijed određenog razdoblja, što znači da se fizička onesposobljenost te osobe povećala.3

Progresija neovisna o relapsnoj aktivnosti (PIRA)

Mjeri onesposobljenost osobe koja se pogoršava neovisno o relapsu, a na temelju kompozitnog rezultata onesposobljenosti prema potvrđenoj progresiji onesposobljenosti (CDP), brzini hodanja (T25-FW) i funkciji šake/ruke (9-HPT). Može biti pokazatelj pogoršanja podležeće bolesti.

Proširena ljestvica statusa onesposobljenosti (Expanded Disability Status Scale, EDSS)

Mjeri stupanj tjelesne onesposobljenosti na temelju neurološkog pregleda sedam funkcionalnih sustava u tijelu te sposobnosti hodanja osobe. EDSS i njegov prethodnik DSS koriste se u gotovo svakom kliničkom ispitivanju MS-a u posljednjih 40 godina.6

Relaps

Novi ili pogoršavajući znakovi i simptomi koje uzrokuje upala u središnjemu živčanom sustavu (SŽS). Te se epizode razvijaju brzo, traju najmanje 24 sata, a mogu se nastaviti i nekoliko dana ili tjedana. Nakon relapsa može slijediti potpuni oporavak ili određena progresivna onesposobljenost.12

Sporo evoluirajuća lezija (Slowly Evolving Lesion, SEL)

Kronična upala u mozgu prisutna je u lezijama i u tkivu koje izgleda normalno, a veća je vjerojatnost da će se pojaviti u ljudi s progresivnom MS-om. Nedavni znanstveni napredak upućuje na to da se SEL-i mogu mjeriti konvencionalnim MR-om mozga. SEL-i mogu biti mjerilo nastavljenoga kroničnog oštećenja tkiva u lezijama u mozgu koje su i prije postojale.14

T2 mjerne snimke MR-a

Pokazuje sve lezije, i aktivne i kronične. One su jarko bijele boje i mogu se pratiti tijekom vremena da bi se mjerila progresija MS-a u bolesnika.7

Test brzine hodanja (Timed 25-Foot Walk, T25-FW)

Određuje brzinu hodanja tako što mjeri koliko brzo osoba s MS-om može prehodati 25 koraka.13

Test MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite, MSFC)

Mjerilo koje kombinira tri zasebne procjene onesposobljenosti, a prvi je put uvedeno u kasnim 1990-ima. MSFC se računa na temelju funkcije nogu, ruku i kognitivne funkcije (T25-FW, 9-HPT, PASAT).8

Test PASAT (Paced Auditory Serial Addition)

Mjeri kognitivnu funkciju tako što ispituje brzinu razmišljanja i sposobnost računanja.11

Test s devet rupa i klinova (9-HPT)

Mjeri funkciju ruku, zapešća i šaka na osnovi brzine kojom osoba može postaviti devet klinova u devet rupa i zatim ih izvaditi koristeći se samo jednom rukom.10

M-HR-00001165

References

 1. Multiple Sclerosis Coalition. The Use Of Disease – Modifying Therapies In Multiple Sclerosis: Principles and Current Evidence Summary. Available atAccessed September 2016.

 2. Bermel, RA, et al. The measurement and clinical relevance of brain atrophy in multiple sclerosis. The Lancet Neurology. 2006; 5(2):158 – 170.

 3. Wiendl H, Meuth SG. Pharmacological Approaches to Delaying Disability Progression in Patients with Multiple Sclerosis. Drugs. 2015;75(9):947-977.

 4. Giovannoni, G, et al. Brain Health: Time Matters in Multiple Sclerosis. 2015; pp 14.

 5. Lublin FD, et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology. 2014; 83(3):278 – 86.

 6. National MS Society. Functional Systems Score (FSS) and Expanded Disability Status Scale. Available atAccessed September 2016.

 7. National MS Society. Magnetic Resonance Imaging (MRI). Available atAccessed September 2016.

 8. National MS Society. Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC). Available atAccessed September 2016.

 9. MS Society UK. NEDA (no evidence of disease activity). Available atAccessed September 2016.

 10. National MS Society. 9-Hole Peg Test (9-HPT). Available atAccessed September 2016.

 11. National MS Society. Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT). Available atAccessed September 2016.

 12. National MS Society. Managing Relapses. Available atAccessed September 2016.

 13. National MS Society. Timed 25-Foot Walk (T25-FW). Available atAccessed September 2016.

 14. Sethi V, et al. Slowly eroding lesions in multiple sclerosis. Mult Scler. 2017 Mar;23(3):464-472.

Više priča

Pročitajte sve priče

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića