Što je personalizirana zdravstvena skrb?

Mi u tvrtki Roche vjerujemo da personalizirana zdravstvena skrb može promijeniti živote bolesnika pružanjem skrbi prilagođene pojedincu, čime se učinkovitije i brže pomaže u prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju.

Kako funkcionira PHC?

Bolesnici koji su bolovali od iste bolesti bili su liječeni istim lijekovima i pritom su ti lijekovi kod nekih bolesnika imali učinak, a kod nekih ne. Liječnici su zbog toga dvojili trebaju li isti lijek davati svim bolesnicima ili ne?

Znanstvenici su počeli shvaćati i dijagnosticirati bolesti na molekularnoj razini. Rak, primjerice, nije jedna bolest nego rezultat nebrojenih genskih alteracija. Sada smo svjesni da postoji 250 do 300 različitih vrsta i podvrsta raka.

Pristup liječenju se temeljito promijenio. Liječnici mogu odrediti pokretače i uzroke bolesti te zato bolje predvidjeti kako će bolesnik reagirati na liječenje. S pomoću sofisticiranih dijagnostičkih testova i alata mogu se otkriti i liječiti specifične genske nepravilnosti ili drugi nedostaci.

Naše razumijevanje medicine i dalje raste. Primjerice, tek počinjemo učiti o tome što pokreće bolesti poput Alzheimerove bolesti. Iskustvo milijuna bolesnika liječenih u svakodnevnom životu zabilježeno je na papiru, pohranjeno u arhivima i nikad nije iskorišteno kako bi se razumjelo mogu li se i kako poboljšati ishodi liječenja.

U vremenu digitalne tehnologije liječenje ćemo moći sve više prilagođavati potrebama pojedinaca i manjih skupina bolesnika. Sve više informacija bit će prikupljano, pohranjeno i analizirano kako bi se saznalo kako se bolesti prezentiraju. Razumijevanje molekularne znanosti i novih dijagnostičkih metoda dovest će do velikih promjena u načinu na koji istražujemo, razvijamo, odobravamo i plaćamo lijekove, kao i kako bolesnici i njihovi liječnici donose odluke o tome treba li, kada i kako liječiti neku bolest.

Što se mijenja?

S prijašnjega gledanja na mjesto bolesti u tijelu

na razumijevanje onoga što pokreće bolest na molekularnoj razini.

Od pokušaja i pogrešaka

u neprestano učenje iz kliničkog iskustva i dijagnoze svakog pojedinog bolesnika.

Od jednog lijeka za sve

na odluke o liječenju koje odgovaraju jedinstvenoj potrebi bolesnika.

S papirnatih zapisa

u digitalne baze podataka koje daju uvid u kliničku praksu i istraživanja.

Tko će imati koristi?

  • povećano povjerenje u odluke o liječenju i poboljšane ishode liječenja za bolesnike

  • veće razumijevanje sve složenijih mogućnosti liječenja

  • poboljšana kvaliteta života i produljeni životni vijek

  • manje nepotrebnih terapija, nuspojava i povezanih troškova liječenja temeljenih na odlukama o tome treba li, kada i kako liječiti

  • veća vjerojatnost uspjeha

  • učinkovitija upotreba novčanih sredstava u zdravstvenom sustavu

  • veće stope izlječenja

  • manji teret bolesti

M-HR-00001130

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića