Saznajte više o raku

Svaka je osoba jedinstvena

Svaki je rak jedinstven

Danas je poznato preko 250 različitih tipova i podtipova raka, a to još nije potpun broj.

Nekada se rak kategorizirao uglavnom prema mjestu na kojem se nalazi u tijelu (npr. pluća, dojke, jetra).

Ovisno o stadiju bolesti, mnogi su bolesnici s određenom vrstom tumora bili liječeni istim kemoterapijama.

Ali čak i ako je mjesto nastanka tumora isto, promjene u DNK-u, koje su izazvale rak, mogu biti različite, što svaki rak čini jedinstvenim.

Ciljana terapija

Personalizirano liječenje

Sada kada znanstvenici shvaćaju da se rak temelji na promjenama u tumorskom genomu bolesnika, možemo razviti lijekove koji su više personalizirani, usmjereni na specifične genske mutacije.

Ciljana terapija obećavajuća je vrsta liječenja raka koja precizno prepoznaje i napada stanice raka tako što pronalazi specifične promjene na njima, a koje su uzrokovane promjenama u genomu same stanice raka i koje uzrokuju njegov rast.

Personalizirana medicina

Gensko testiranje

Gensko testiranje daje jasniju sliku o raku, a rezultati mogu pomoći liječnicima odrediti je li dostupna ciljana terapija za jedinstveni genski profil bolesnika.

Svaka je osoba jedinstvena. Kao i svaki rak.

Napredak u genskom testiranju pokreće personalizaciju onkološke skrbi te pomaže liječnicima shvatiti jedinstvene vrste bolesnika.

Zahvaljujući genomici, liječenje raka postaje osobnije nego ikada prije.

Više o preciznoj medicini

Gdje nastaje rak?

Svaki rak je jedinstven

Rak nastaje kada DNK u ljudskoj stanici pretrpi oštećenje ili mutira na način koji onemogućuje tijelu da otkrije problem ili da ga popravi. Takve abnormalne stanice mogu nekontrolirano rasti i stvarati tumore ili mase koje zahvaćaju zdravo tkivo i organe. Tradicionalno se rak kategorizira prema mjestu u tijelu na kojem se razvio (rak pluća, rak dojke itd.), a većina se bolesnika s jednakim tipom raka liječila jednakim kemoterapijama.

Što nam pruža ciljana terapija?

Ciljana terapija precizno prepoznaje i napada stanice raka

Posljednjih su godina istraživanja raka otkrila specifične gene povezane s rastom tumora. Zahvaljujući tome, rak se danas može kategorizirati prema promjenama u genomu (DNK) koje potiču njegov rast.

Ciljana terapija je obećavajuća vrsta liječenja raka koja precizno prepoznaje i napada stanice raka tako što otkriva specifične promjene na njima, a koje su izazvane promjenama u genomu stanice raka i koje potiču njegov rast. Ciljana terapija je sve zastupljeniji dio mnogih protokola za liječenje raka.

Što nam otkriva gensko testiranje?

Gensko testiranje ‒ napredak u dijagnostici i donošenju kliničkih odluka

Gensko testiranje za liječenje raka, odnosno sveobuhvatno gensko profiliranje otkriva promjene u DNK-u koje potiču rast tumora. Te informacije mogu pomoći liječnicima da odrede koja je vrsta ciljane terapije dostupna za određenog bolesnika na temelju jedinstvenoga genskog profila njegova tumora. Kao što je spomenuto, čak i ako dvije osobe imaju tumor u istom dijelu tijela, ti se tumori vjerojatno razlikuju na onoj osnovnoj, molekulskoj razini, odnosno moguće je da kod svake od njih rast tumora uzrokuju različite promjene u njegovu genomu.

M-HR-00001338

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića