Understanding heart failure

Činjenice o limfomu

Limfom je skupni naziv za više od 90 vrsta raka koji počinju u stanicama imunosnog sustava.1 Dvije su glavne kategorije limfoma: Hodgkinov i nehodgkinov limfom (NHL). Većina dijagnosticiranih limfoma su nehodgkinovi limfomi. Razlikovanje podtipova NHL-a važno je zbog odgovarajućeg liječenja. Kliknite na karte u donjem dijelu kako biste pronašli više informacija o NHL-u i njegovim najčešćim oblicima.

Koji je najčešći oblik raka krvi?

Rak krvi je četvrti najčešći uzrok smrti od maligne bolesti u svijetu. Limfom je među najčešćim oblicima malignih hematoloških bolesti.2

Što je nehodgkinov limfom (NHL)?

NHL je vrsta raka krvi koja počinje u bijelim krvnim stanicama – limfocitima, a koje su ključne sastavnice imunosnog sustava.3

Koji su najčešći oblici nehodgkinova limfoma?

Dva najčešća oblika su difuzni B-velikostanični limfom, koji je agresivan i brzorastući, te folikularni limfom, koji je indolentan, tj. spororastući.4,5

Zašto je prepoznavanje podtipa NHL-a važno u postavljanju dijagnoze?

Podtipovi NHL-a pokazuju različit tijek bolesti što znači da mogu zahtijevati različit pristup u liječenju.6

U kojoj se dobi najčešće dijagnosticira folikularni limfom?

Prosjek dobi za dijagnozu folikularnog limfoma je 60 godina.7

Koliki se postotak bolesnika s folikularnim limfomom otkrije u uznapredovalom stadiju bolesti?

Simptomi folikularnog limfoma često se postupno pojavljuju i zato ih bolesnici ne zamjećuju pa 80 % novootkrivenih limfoma bude u uznapredovalom stadiju bolesti.8

Zašto se neki bolesnici ne liječe odmah nakon postavljanja dijagnoze?

Ako je bolest u ranoj fazi, bolesnici se ne moraju liječiti sve dok se ne pojave simptomi, ali će njihova bolest biti pod nadzorom. To se naziva watch and wait pristup (promatraj i čekaj).9

Je li moguće izliječiti folikularni limfom?

Iako se folikularni limfom općenito smatra neizlječivim, postoje lijekovi kojima se bolest može dobro kontrolirati, a bolesnici mogu živjeti još dugo godina nakon postavljanja dijagnoze.10

Koji je glavni cilj liječenja folikularnog limfoma?

Sa svakim novim relapsom u folikularnom limfomu bolest se teže liječi, a terapijskih je mogućnosti sve manje. Cilj je liječenja produljiti vrijeme dok se bolest ne vrati (relapsa) i održati kvalitetu života.11

Referencije: 

1. Lymphoma Research Foundation. About lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://www.lymphoma.org/site/pp.asp?c=bkLTKaOQLmK8E&b=6299689.

2. GLOBOCAN 2018. World fact sheet. [Internet; cited November 2018] Available at: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf

3. Leukemia & Lymphoma Society. [Internet; cited November 2018] Available at: https://www.lls.org/lymphoma/non-hodgkin-lymphoma

4. Le Guyader-Peyrou S et al. Factors Related To The Relative Survival Of Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma In A Population-Based Study In France: Does Socio-Economic Status Have A Role? Haematologica 2017; 102: 584-592

5. Shankland KR, et al. Non-Hodgkin lymphoma. Lancet 2012; 380 (9844): 848-57

6. Cancer.Net. Lymphoma – Non-Hodgkin: Subtypes. [Internet, cited November 2018]. Available at: http://www.cancer.net/cancer-types/lymphoma-non-hodgkin/subtypes

7. Luminari S et al. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 2012; 34(1): 54-59

8. National Institute for Health and Clinical Excellence. [Internet; cited November 2018] Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ta243/documents/follicular-lymphoma-rituximab-review-lymphoma-association2

9. ESMO. Patient guide series: Follicular lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.esmo.org/content/download/52236/963497/file/EN-Follicular-Lymphoma-Guide-for-Patients.pdf

10. PDQ Cancer Information Summaries. Adult Non-Hodgkin Lymphoma (PDQ®). [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0032836/

11. Johnson PW et al. Patterns of survival in patients with recurrent follicular lymphoma: a 20-year study from a single center. J Clin Oncol, 1995 13(1):140-7

 

HR/HAEM/0419/0053