Understanding heart failure

Činjenice o limfomu

Limfom je skupni naziv za više od 90 vrsta raka koji počinju u stanicama imunosnog sustava.1 Dvije su glavne kategorije limfoma: Hodgkinov i nehodgkinov limfom (NHL). Većina dijagnosticiranih limfoma su nehodgkinovi limfomi. Razlikovanje podtipova NHL-a važno je zbog odgovarajućeg liječenja. Kliknite na karte u donjem dijelu kako biste pronašli više informacija o NHL-u i njegovim najčešćim oblicima.

Koji je najčešći oblik raka krvi?

Koji je najčešći oblik raka krvi?

Limfom je među najčešćim oblicima malignih hematoloških bolesti

Rak krvi je četvrti najčešći uzrok smrti od maligne bolesti u svijetu. Limfom je među najčešćim oblicima malignih hematoloških bolesti.2

Što je nehodgkinov limfom?

Što je nehodgkinov limfom (NHL)?

NHL je vrsta raka krvi koja počinje u limfocitima

NHL je vrsta raka krvi koja počinje u bijelim krvnim stanicama – limfocitima, a koje su ključne sastavnice imunosnog sustava.3

Koji su najčešći oblici nehodgkinova limfoma?

Koji su najčešći oblici nehodgkinova limfoma?

Dva najčešća oblika limfoma su difuzni B-velikostanični limfom i folikularni limfom

Dva najčešća oblika su difuzni B-velikostanični limfom, koji je agresivan i brzorastući, te folikularni limfom, koji je indolentan, tj. spororastući.4,5

Zašto je prepoznavanje podtipa NHL-a važno u postavljanju dijagnoze?

Zašto je prepoznavanje podtipa NHL-a važno u postavljanju dijagnoze?

Podtipovi NHL-a pokazuju različit tijek bolesti

Podtipovi NHL-a pokazuju različit tijek bolesti što znači da mogu zahtijevati različit pristup u liječenju.6

U kojoj se dobi najčešće dijagnosticira folikularni limfom

U kojoj se dobi najčešće dijagnosticira folikularni limfom?

Prosjek dobi za dijagnozu folikularnog limfoma je 60 godina

Prosjek dobi za dijagnozu folikularnog limfoma je 60 godina.7

Koliki se postotak bolesnika s folikularnim limfomom otkrije u uznapredovalom stadiju bolesti?

Koliki se postotak bolesnika s folikularnim limfomom otkrije u uznapredovalom stadiju bolesti?

80 % novootkrivenih limfoma bude u uznapredovalom stadiju bolesti

Simptomi folikularnog limfoma često se postupno pojavljuju i zato ih bolesnici ne zamjećuju pa 80 % novootkrivenih limfoma bude u uznapredovalom stadiju bolesti.8

Zašto se neki bolesnici ne liječe odmah nakon postavljanja dijagnoze?

Zašto se neki bolesnici ne liječe odmah nakon postavljanja dijagnoze?

Ako je bolest u ranoj fazi, bolesnici se ne moraju liječiti sve dok se ne pojave simptomi

Ako je bolest u ranoj fazi, bolesnici se ne moraju liječiti sve dok se ne pojave simptomi, ali će njihova bolest biti pod nadzorom. To se naziva watch and wait pristup (promatraj i čekaj).9

Je li moguće izliječiti folikularni limfom?

Je li moguće izliječiti folikularni limfom?

Iako se folikularni limfom općenito smatra neizlječivim, postoje lijekovi kojima se bolest može dobro kontrolirati

Iako se folikularni limfom općenito smatra neizlječivim, postoje lijekovi kojima se bolest može dobro kontrolirati, a bolesnici mogu živjeti još dugo godina nakon postavljanja dijagnoze.10

Koji je glavni cilj liječenja folikularnog limfoma?

Koji je glavni cilj liječenja folikularnog limfoma?

Cilj je liječenja produljiti vrijeme dok se bolest ne vrati i održati kvalitetu života.

Sa svakim novim relapsom u folikularnom limfomu bolest se teže liječi, a terapijskih je mogućnosti sve manje. Cilj je liječenja produljiti vrijeme dok se bolest ne vrati (relapsa) i održati kvalitetu života.11

Referencije: 

1. Lymphoma Research Foundation. About lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://www.lymphoma.org/site/pp.asp?c=bkLTKaOQLmK8E&b=6299689.

2. GLOBOCAN 2018. World fact sheet. [Internet; cited November 2018] Available at: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf

3. Leukemia & Lymphoma Society. [Internet; cited November 2018] Available at: https://www.lls.org/lymphoma/non-hodgkin-lymphoma

4. Le Guyader-Peyrou S et al. Factors Related To The Relative Survival Of Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma In A Population-Based Study In France: Does Socio-Economic Status Have A Role? Haematologica 2017; 102: 584-592

5. Shankland KR, et al. Non-Hodgkin lymphoma. Lancet 2012; 380 (9844): 848-57

6. Cancer.Net. Lymphoma – Non-Hodgkin: Subtypes. [Internet, cited November 2018]. Available at: http://www.cancer.net/cancer-types/lymphoma-non-hodgkin/subtypes

7. Luminari S et al. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 2012; 34(1): 54-59

8. National Institute for Health and Clinical Excellence. [Internet; cited November 2018] Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ta243/documents/follicular-lymphoma-rituximab-review-lymphoma-association2

9. ESMO. Patient guide series: Follicular lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.esmo.org/content/download/52236/963497/file/EN-Follicular-Lymphoma-Guide-for-Patients.pdf

10. PDQ Cancer Information Summaries. Adult Non-Hodgkin Lymphoma (PDQ®). [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0032836/

11. Johnson PW et al. Patterns of survival in patients with recurrent follicular lymphoma: a 20-year study from a single center. J Clin Oncol, 1995 13(1):140-7

 

HR/HAEM/0419/0053