Saznajte više o povijesti limfoma i zašto je podjela na podtipove važna

Talijanski liječnik Marcello Malpighi prvi je opisao bolest limfnih čvorova i slezene, koja je redovito bila smrtonosna.1 Službeni opis limfoma dao je britanski liječnik Thomas Hodgkin 1832. godine.2 Uz Hodgkinovu bolest, ostali tipovi limfoma identificirani su i opisani zajednički u skupini pod nazivom ne-Hodgkinovi limfomi.3

NHL je skupina različitih malignih bolesti krvi koje počinju u limfnim čvorovima i imaju zajednička obilježja: zahvaćaju bijele krvne stanice koje nazivamo limfociti i s vremenom oštećuju imunosni sustav organizma.5

Razvoj i upotreba klasifikacijskih sustava stvorili su okvir koji liječnicima i istraživačima omogućuje bolje razumijevanje NHL-a i, konačno, bolji ishod za bolesnike.

Klasifikacijom u dvije kategorije, ovisno o brzini rasta tumora, NHL se dijeli u agresivni (brzorastući) i indolentni (spororastući) limfom.3

Trideset posto novodijagnosticiranih ne-Hodgkinovih limfoma je difuzni B-velikostanični 6, a pojavljuje se ponajprije u starijih ljudi te zahtijeva hitno liječenje zbog agresivne prirode bolesti. Prvi simptom su obično uvećani limfni čvorovi, ali bolest može zahvatiti ostale organe izvan limfatičnog sustava uz karakteristične simptome poput neobjašnjivoga gubitka tjelesne mase, vrućice i noćnog znojenja

Kada liječimo bolesnike s DLBCL-om, krajnji je cilj izlječenje bolesti.9 Međutim, u 40 % bolesnika DLBCL se može vratiti i u tom trenutku cilj liječenja postaje kontrola bolesti.10

Za bolesnike s folikularnim limfomom ciljevi liječenja uključuju držanje bolesti pod nadzorom uz održavanje dobre kakvoće života. Iako se folikularni limfom općenito smatra neizlječivim, mogućnosti liječenja se poboljšavaju i bolesnici mogu ostati u remisiji (vrijeme bez znakova bolesti) dugo vremena.11

S obzirom na brojnost podtipova unutar skupine limfoma, neprekidna ispitivanja i razumijevanje te složene bolesti omogućit će da bolesnici dobiju najbolje liječenje.

Referencije: 

 1. Cowan, D. H. Vera Peters and the curability of Hodgkin disease. Current Oncology. 2008: 15(5): 206–210.

 2. Hodgkin, T. On Some Morbid Appearances of the absorbent glands and spleen. 1832.

 3. Lymphoma Research Foundation. About lymphoma. [internet; pristupljeno u srpnju 2021]. Dostupno na:

 4. Globocan 2020. World Fact Sheet. [internet; pristupljeno u srpnju 2021]. Dostupno na:]

 5. American Society of Hematology. Lymphoma. [internet; pristupljeno u srpnju 2021.]. Dostupno na:

 6. Lyon, France: LARC Press; 2008. World Health Organization Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues.

 7. Shankland, K. R., Armitage, J. O., Hancock, B. W.: Non-Hodgkin lymphoma. Lancet 380 (9844): 848–57, 2012.

 8. MedicineNet, Inc. (2011.) Non-Hodgkin's Lymphoma: What are symptoms and signs of non-Hodgkin's lymphoma? [internet; pristupljeno u srpnju 2021]. Dostupno na:

 9. Lymphoma action. Diffuse large B-cell lymphoma. [internet; pristupljeno u srpnju 2021]. Dostupno na:

 10. Maurer, JM et al. (2014.). Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol 32: 1066 –73.

 11. Liu Q. et al. J. Clin Oncol 24 (10): 1582–9, 2006.

M-HR-00001150

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.