Oblici multiple skleroze:
Koje su njihove sličnosti i razlike?

Multipla skleroza (MS) je bolest središnjega živčanog sustava (SŽS), a uključuje mozak, kralježničnu moždinu i vidne živce. Podležeća biologija slična je za sve bolesnike, ali tijek i simptomi bolesti variraju od osobe do osobe.

Većina osoba s MS-om u početku ima relapsno-remitirajući ili primarno progresivni oblik MS-a prepoznat tijekom postavljanja dijagnoze.

Istražite sličnosti i razlike između tih dvaju oblika MS-a.

Po čemu su oblici MS-a slični?

 • Temeljna biologija

  Kliknite kako biste istražili više

  U svim oblicima MS-a imunosni sustav napada živčane stanice u SŽS-u, što može prouzročiti simptome bolesti i invalidnost.

  U svim oblicima MS-a imunosni sustav napada živčane stanice u SŽS-u, što može prouzročiti simptome bolesti i invalidnost.

 • Tijek bolesti

  Kliknite kako biste istražili više

  I za RRMS i PPMS znakovito je pogoršanje znakova i simptoma bolesti u određenom trenutku tijekom njezina razvoja.

  I za RRMS i PPMS znakovito je pogoršanje znakova i simptoma bolesti u određenom trenutku tijekom njezina razvoja.

 • Simptomi

  Kliknite kako biste istražili više

  Simptomi su slični za sve oblike MS-a, ali različiti za svaku osobu, bez obzira na oblik.

  Većina ljudi s RRMS-om i PPMS-om u određenom trenutku doživi povećanje fizičke onesposobljenosti.

 • Dijagnoza

  Kliknite kako biste istražili više

  Dijagnoza RRMS-a i PPMS-a moguća je i u muškaraca i u žena.

  Dijagnoza RRMS-a i PPMS-a moguća je i u muškaraca i u žena.

 • Aktivnost bolesti

  Kliknite kako biste istražili više

  Disease activity may be outwardly apparent with new or worsening signs or symptoms, or underlying, such as lesions (inflamed or damaged areas of the central nervous system) that are detected with special equipment like magnetic resonance imaging (MRI).10

  Aktivnost bolesti može biti vidljiva izvana po novim ili sve težim znakovima ili simptomima ili pak podležeća, poput lezija (upaljenih ili oštećenih područja središnjega živčanog sustava), koje se otkrivaju posebnom opremom poput snimanja magnetskom rezonancijom (MR).10

 • Cilj liječenja

  Kliknite kako biste istražili više

  An important goal of treating RRMS and PPMS is to slow the progression of disability as early as possible.

  Važan je cilj liječenja RRMS-a i PPMS-a usporiti razvoj bolesti što prije.

Kako se oblici MS-a razlikuju?

Prstom prijeđite po klizaču u lijevu ili desnu stranu i istražite razlike među tim oblicima MS-a.

Oblici MS-a u vrijeme postavljanja dijagnoze

Relapsno-
remitirajuća MS  
(RRMS)
Primarno
progresivna MS
(PPMS)
PPMS je vrlo onesposobljavajući oblik bolesti. Približno 15 % oboljelih od MS-a ima dijagnozu PPMS-a.. 1
RRMS je najčešći oblik te bolesti. Približno 85 % oboljelih od MS-a u početku ima dijagnozu RRMS-a. 1

Tijek bolesti

Relapsno-
remitirajuća MS  
(RRMS)
Primarno
progresivna MS
(PPMS)
PPMS je iscrpljujući oblik bolesti kojemu se stalno pogoršavaju simptomi, obično bez istaknutih relapsa ili razdoblja remisije. 4 No, neke osobe s PPMS-om ipak imaju relapse.

PPMS je u pravilu više onesposobljavajući oblik nego RRMS. Akumulacija ireverzibilne invalidnosti dvostruko je veća kod PPMS-a nego kod RRMS-a, što može značiti da se osobe s PPMS-om više oslanjaju na pomagala pri kretanju ili invalidska kolica.
Za RRMS su karakteristične epizode novih ili sve težih znakova ili simptoma (relapsi) nakon kojih slijede razdoblja oporavka (remisija). 2,3 Oporavak između relapsa može biti potpun ili mogu ostati neki trajni problemi.

Simptomi

Relapsno-
remitirajuća MS  
(RRMS)
Primarno
progresivna MS
(PPMS)
Najčešći simptomi PPMS-a uključuju progresivnu slabost, probleme s kretanjem i spastičnost. Ti simptomi nisu karakteristični isključivo za PPMS, ali obično su dugotrajniji i teško ih je liječiti. 5 Bolesnici također mogu imati poteškoće s razmišljanjem i govorom u usporedbi s bolesnicima s RRMS-om. 6

Nakon gubitka funkcije ruku, koji se u osoba s PPMS-om može dogoditi ranije, naglo pada kvaliteta života. 7
Najčešći simptomi RRMS-a uključuju epizodna razdoblja umora, obamrlosti, problema s vidom, spastičnosti ili ukočenosti te probleme s crijevima ili mjehurom.

Dob u vrijeme postavljanja dijagnoze

Relapsno-
remitirajuća MS  
(RRMS)
Primarno
progresivna MS
(PPMS)
PPMS se obično dijagnosticira deset godina kasnije nego RRMS, 5 nakon što je moguće prepoznati neprekidno slabljenje fizičkih sposobnosti te isključiti druge bolesti. To znači da je ta dijagnoza najčešće postavljena ljudima u 40-im i 50-im godinama.
RRMS se obično dijagnosticira u ljudi u 20-im i 30- im godinama.

Omjer muškaraca i žena s dijagnozom

Relapsno-
remitirajuća MS  
(RRMS)
Primarno
progresivna MS
(PPMS)
PPMS se jednako često javlja i u muškaraca i u žena. 5
RRMS se dva do tri puta češće javlja u žena nego u muškaraca. 9

Aktivnost bolesti

Relapsno-
remitirajuća MS  
(RRMS)
Primarno
progresivna MS
(PPMS)
Osobe s PPMS-om obično imaju manji broj aktivnih lezija u usporedbi s onima s RRMS-om, ali više lezija na kralježničnoj moždini koje mogu prouzročiti probleme s hodanjem. 5
Osobe s RRMS-om često imaju više aktivnih lezija nego osobe s PPMS-om.

Neispunjena klinička potreba

Relapsno-
remitirajuća MS  
(RRMS)
Primarno
progresivna MS
(PPMS)
PPMS je vrlo onesposobljavajuća bolest i zato se liječenje treba temeljiti na kliničkoj potrebi i početi što prije.

Nedavni napredak znanstvenog razumijevanja MS-a rezultirao je razvojem novih terapija koje mogu usporiti napredak bolesti kod PPMS-a. Za osobe s PPMS-om u mnogim zemljama svijeta, uključujući Europu, nema odobrenih terapija koje modificiraju bolest.
Unatoč dostupnim terapijama, u nekih je bolesnika s RRMS-om i dalje prisutna aktivnost bolesti i sve teža onesposobljenost.

Nedavni napredak znanstvenog razumijevanja MS-a rezultirao je razvojem terapija koje mogu učinkovito usporiti napredak bolesti kod RRMS-a.

Referencije: 

1. National Multiple Sclerosis Society. Types of MS. Dostupno na http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS. Accessed June 2017.

2. Lublin, F. D., Reingold, S .C. (1996.) Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis. Neurology, 46(4): 907–11.

3. Lublin, F. D. et al. (2014.). Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology, 83(3): 278–86.

4. MS Society. Primary Progressive (PPMS). Dostupno na https://www.mssociety.org.uk/what-is-ms/types-of-ms/primary-progressive-ppms. Accessed June 2017.

5. Holland, N. J.; Schneider, D. M.; Rapp, R.; Kalb, R. C. Meeting the Needs of People with Primary Progressive Multiple Sclerosis, Their Families, and the Health-Care Community. International Journal of MS Care. 2011: 13(2): 65–74.

6. Planche, V.; Gibelin, M.; Cregut, D.; Pereira, B.; Clavelou, P. Cognitive impairment in a population-based study of patients with multiple sclerosis: differences between late relapsing-remitting, secondary progressive and primary progressive multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2016: 23(2): 282–289.

7. Kobelt, Gisela, et al. (2017.). New insights into the burden and costs of multiple sclerosis in Europe. Multiple Sclerosis Journal, 23(8): 1123–1136. Dostupno na: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1352458517694432.

8. Multiple Sclerosis International Federation. What is MS? Dostupno na http://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/. Accessed June 2017.

9. Multiple Sclerosis International Federation. (2013.). Atlas of MS 2013. Dostupno na: http://www.msif.org/about-us/advocacy/atlas/. Accessed June 2017.

10. Erbayat, A. et al. (2013.). Reliability of classifying multiple sclerosis disease activity using magnetic resonance imaging in a multiple sclerosis clinic. JAMA Neurol, 70(3): 338–44.

 

M-HR-00001164