različitih vrsta raka

gena koji pridonose razvoju raka

jedinstveno obilježje raka

Nekada se rak kategorizirao uglavnom prema tumorskom sijelu (npr. rak pluća, rak dojke, rak jetre).

Ovisno o stadiju bolesti, mnogi su bolesnici s određenom vrstom tumora bili liječeni istim terapijskim opcijama liječenja.

Ali čak i ako je mjesto nastanka tumora isto, promjene u DNK-u, koje su izazvale rak, mogu biti različite, što svaki rak čini jedinstvenim.

Sada kada znanstvenici znaju da se rak temelji na promjenama u genomu tumora bolesnika, možemo razviti lijekove koji su usmjereni na specifične genske alteracije.

Gensko testiranje daje jasniju sliku o raku, a rezultati mogu pomoći liječnicima da odrede je li dostupna ciljana terapija odgovarajuća za jedinstveni genski profil tumora bolesnika. Također, može pomoći odrediti je li bolesnik pogodan kandidat za kliničko ispitivanje.

Bolesnik

Tumor

Plan liječenja

Sveobihvatno gensko profiliranje je jedan od načina kojim pomažemo promijeniti skrb o bolesnicima i zbog kojeg personalizirana zdravstvena skrb postaje stvarnost.

M-HR-00001129

Referencije: 

  1. Armengol, G,, Ramon, Y., Cajal, S., Funnel Factors. In: Schwab, M., editor. Encyclopedia of Cancer. 2nd ed. New York: 2008.

  2. Stratton, M. R., Campbell, P. J., Futreal, P. A., The cancer genome. Nature. 2009; 458(7239): 719‒724.