Nalazimo se u ključnom trenutku u povijesti razvoja zdravstvene skrbi. Nevjerojatni napredak u području medicinskog znanja, tehnologije i znanosti donio je revoluciju u skrbi za bolesnike. Upravo je tvrtka Roche zajedno s partnerima diljem svijeta predvodnik tog razvoja. Naša je vizija osigurati pravodobno postavljanje dijagnoze, liječenje i prevenciju bolesti, kako bismo brže i učinkovitije promijenili živote ljudi – osiguravajući im najbolju terapijsku opciju prema potrebama svakog bolesnika u pravo vrijeme.

Medicinska znanost omogućila nam je da napravimo nevjerojatan napredak u dijagnostici i liječenju bolesnika. Složenost ljudske biologije je zapanjujuća. Svaka osoba, kao i svaka bolest, jedinstvena je na mnogo načina. Digitalna revolucija u zdravstvu omogućila je nove načine prikupljanja visokovrijednih podataka o svakom bolesniku te njihovo povezivanje s podacima iz velikih skupina drugih bolesnika. Takvom usporedbom podataka možemo vidjeti što nas međusobno razlikuje te to prevesti u personalizirani pristup. To nam omogućuje da dublje razumijemo kako liječiti pojedinca.(tzv. Real-world data), molekularne informacije dobivene sekvenciranjem ljudskoga genoma te podaci iz mobilnih uređaja i aplikacija i novih kliničkih ispitivanja mijenjaju pristup zdravstvenoj skrbi.

Podaci dobiveni iz stvarnog svijeta ne pomažu nam razumjeti postojeće terapijske opcije i kada ih trebamo upotrijebiti.  Razvijamo nove lijekove koji specifično djeluju na određenu vrstu raka. Preciznom medicinom već mijenjamo ishode liječenja i pomažemo bolesnicima živjeti dulje i kvalitetnije.

Tvrtka Roche prva je počela upotrebljavati prateću dijagnostiku za svoje lijekove u borbi protiv raka. Određivanje molekularnih biljega sada pomaže u donošenju odluka o liječenju. Ali to je samo početak. Tehnologije kao što su sekvenciranje ljudskoga genoma, određivanje tumorskih alteracija i njegovih drugih molekularnih obilježja pomažu nam pronaći najdjelotvorniju terapiju za svakog bolesnika. Tekućinske biopsije omogućuju nam neinvazivno pratiti kako se rak razvija i u skladu s tim prilagoditi liječenje.

Personalizirana zdravstvena skrb ne odnosi se samo na liječenje. Tu je riječ i o promišljanju unaprijeđenja zdravstvenog sustava za buduće generacije. Vrijednost precizne medicine može biti toliko učinkovita da će sustavi zdravstvene skrbi biti održivi i u uvjetima povećanih troškova. Ali, i sustavi će se morati razvijati. Digitalizacija će utjecati na pristupe izmjeni podataka, dizajnu kliničkih ispitivanja i regulatornim procesima. Kako bi se ostvarila personalizirana zdravstvena skrb, cijeli sustav ‒ od načina na koji razvijamo terapije do načina na koji se bolesnicima pruža zdravstvena  skrb ‒ mora se promijeniti. 

U tvrtki Roche radimo na tome da precizna medicina postane norma u svakodnevnoj zdravstvenoj skrbi. Partnerstvo s liderima u zdravstvu i tehnologiji, s vladama i regulatornim tijelima, te s liječnicima i zagovornicima ostvaruje tu viziju. Naša su snaga jedinstvenost i sposobnost da možemo ići gdjegod nas vode znanost, tehnologija i podaci. Svjesni smo da to ne možemo učiniti sami; taj cilj možemo postići samo s pomoću partnerstva. Danas je vrijeme za suradnju. Naša je svrha i dalje raditi ono što je potrebno bolesnicima - osigurati svakom bolesniku pristup personaliziranoj zdravstvenoj skrbi koja mu je potrebna.

M-HR-00001128