Personalizirana zdravstvena skrb
Pravi lijek. Za pravog bolesnika. U pravo vrijeme.

Personalizirana zdravstvena skrb u Rocheu

Revolucija

Medicinska znanost omogućila nam je da napravimo nevjerojatan napredak u dijagnostici i liječenju bolesnika. Složenost ljudske biologije je zapanjujuća. Svaka osoba, kao i svaka bolest, jedinstvena je na mnogo načina. Digitalna revolucija u zdravstvu omogućila je nove načine prikupljanja visokovrijednih podataka o svakom bolesniku te njihovo povezivanje s podacima iz velikih skupina drugih bolesnika. Takvom usporedbom podataka možemo vidjeti što nas međusobno razlikuje te to prevesti u personalizirani pristup. To nam omogućuje da dublje razumijemo kako liječiti pojedinca. Podaci dobiveni iz stvarnog svijeta (tzv. Real-world data), molekularne informacije dobivene sekvenciranjem ljudskoga genoma te podaci iz mobilnih uređaja i aplikacija i novih kliničkih ispitivanja mijenjaju pristup zdravstvenoj skrbi.

"Onaj tko bolje razumije svoje zdravlje, može imati kvalitetniji život."
Dennis Horgan
izvršni direktor Europskog saveza za personaliziranu zdravstvenu skrb

Može li se zdravstvena skrb prilagoditi potrebama bolesnika?

Podaci dobiveni iz stvarnog svijeta ne pomažu nam razumjeti postojeće terapijske opcije i kada ih trebamo upotrijebiti.  Razvijamo nove lijekove koji specifično djeluju na određenu vrstu raka. Preciznom medicinom već mijenjamo ishode liječenja i pomažemo bolesnicima živjeti dulje i kvalitetnije.

"Personalizirana zdravstvena skrb znači više od precizne medicine jer ističe riječ 'skrb', a ne lijek."
Nathalie Schrameijer
Roche medicinski odjel

Mogu li odluke o liječenju biti bolje?

Tvrtka Roche prva je počela upotrebljavati prateću dijagnostiku za svoje lijekove u borbi protiv raka. Određivanje molekularnih biljega sada pomaže u donošenju odluka o liječenju. Ali to je samo početak. Tehnologije kao što su sekvenciranje ljudskoga genoma, određivanje tumorskih alteracija i njegovih drugih molekularnih obilježja pomažu nam pronaći najdjelotvorniju terapiju za svakog bolesnika. Tekućinske biopsije omogućuju nam neinvazivno pratiti kako se rak razvija i u skladu s tim prilagoditi liječenje.

"Razvijamo inovativna rješenja koja će doprinijeti personaliziranoj zdravstvenoj skrbi za bolesnika na njegovu putu od dijagnoze do odluke o terapiji, liječenja i medicinskog nadzora."
Tim Jaeger
voditelj Roche dijagnostičkih informacijskih rješenja

Mogu li se postojeći sustavi zdravstvene skrbi promijeniti?

Personalizirana zdravstvena skrb ne odnosi se samo na liječenje. Tu je riječ i o promišljanju unaprijeđenja zdravstvenog sustava za buduće generacije. Vrijednost precizne medicine može biti toliko učinkovita da će sustavi zdravstvene skrbi biti održivi i u uvjetima povećanih troškova. Ali, i sustavi će se morati razvijati. Digitalizacija će utjecati na pristupe izmjeni podataka, dizajnu kliničkih ispitivanja i regulatornim procesima. Kako bi se ostvarila personalizirana zdravstvena skrb, cijeli sustav ‒ od načina na koji razvijamo terapije do načina na koji se bolesnicima pruža zdravstvena  skrb ‒ mora se promijeniti.

"Preoblikovat ćemo cijeli zdravstveni sustav. To je sjajno i ambiciozno i ono što se mora dogoditi. Vjerujemo da možemo promijeniti svijet."
Dvorah Richler
Roche medicinski odjel

Zašto surađivati s tvrtkom Roche?

U tvrtki Roche radimo na tome da precizna medicina postane norma u svakodnevnoj zdravstvenoj skrbi. Partnerstvo s liderima u zdravstvu i tehnologiji, s vladama i regulatornim tijelima, te s liječnicima i zagovornicima ostvaruje tu viziju. Naša su snaga jedinstvenost i sposobnost da možemo ići gdjegod nas vode znanost, tehnologija i podaci. Svjesni smo da to ne možemo učiniti sami; taj cilj možemo postići samo s pomoću partnerstva. Danas je vrijeme za suradnju. Naša je svrha i dalje raditi ono što je potrebno bolesnicima - osigurati svakom bolesniku pristup personaliziranoj zdravstvenoj skrbi koja mu je potrebna.

M-HR-00001128

Nalazimo se u ključnom trenutku u povijesti razvoja zdravstvene skrbi. Nevjerojatni napredak u području medicinskog znanja, tehnologije i znanosti donio je revoluciju u skrbi za bolesnike. Upravo je tvrtka Roche zajedno s partnerima diljem svijeta predvodnik tog razvoja. Naša je vizija osigurati pravodobno postavljanje dijagnoze, liječenje i prevenciju bolesti, kako bismo brže i učinkovitije promijenili živote ljudi – osiguravajući im najbolju terapijsku opciju prema potrebama svakog bolesnika u pravo vrijeme.

please be aware that you are leaving this website.