Personalizirana zdravstvena skrb

Pravi lijek. Za pravog bolesnika. U pravo vrijeme.
Nalazimo se u ključnom trenutku u povijesti razvoja zdravstvene skrbi. Nevjerojatni napredak u području medicinskog znanja, tehnologije i znanosti donio je revoluciju u skrbi za bolesnike. Upravo je tvrtka Roche zajedno s partnerima diljem svijeta predvodnik tog razvoja. Naša je vizija osigurati pravodobno postavljanje dijagnoze, liječenje i prevenciju bolesti, kako bismo brže i učinkovitije promijenili živote ljudi – osiguravajući im najbolju terapijsku opciju prema potrebama svakog bolesnika u pravo vrijeme.

Personalizirana zdravstvena skrb u Rocheu

Medicinska znanost omogućila nam je da napravimo nevjerojatan napredak u dijagnostici i liječenju bolesnika. Složenost ljudske biologije je zapanjujuća. Svaka osoba, kao i svaka bolest, jedinstvena je na mnogo načina. Digitalna revolucija u zdravstvu omogućila je nove načine prikupljanja visokovrijednih podataka o svakom bolesniku te njihovo povezivanje s podacima iz velikih skupina drugih bolesnika. Takvom usporedbom podataka možemo vidjeti što nas međusobno razlikuje te to prevesti u personalizirani pristup. To nam omogućuje da dublje razumijemo kako liječiti pojedinca.(tzv. Real-world data), molekularne informacije dobivene sekvenciranjem ljudskoga genoma te podaci iz mobilnih uređaja i aplikacija i novih kliničkih ispitivanja mijenjaju pristup zdravstvenoj skrbi.

Podaci dobiveni iz stvarnog svijeta ne pomažu nam razumjeti postojeće terapijske opcije i kada ih trebamo upotrijebiti.  Razvijamo nove lijekove koji specifično djeluju na određenu vrstu raka. Preciznom medicinom već mijenjamo ishode liječenja i pomažemo bolesnicima živjeti dulje i kvalitetnije.

Tvrtka Roche prva je počela upotrebljavati prateću dijagnostiku za svoje lijekove u borbi protiv raka. Određivanje molekularnih biljega sada pomaže u donošenju odluka o liječenju. Ali to je samo početak. Tehnologije kao što su sekvenciranje ljudskoga genoma, određivanje tumorskih alteracija i njegovih drugih molekularnih obilježja pomažu nam pronaći najdjelotvorniju terapiju za svakog bolesnika. Tekućinske biopsije omogućuju nam neinvazivno pratiti kako se rak razvija i u skladu s tim prilagoditi liječenje.

Personalizirana zdravstvena skrb ne odnosi se samo na liječenje. Tu je riječ i o promišljanju unaprijeđenja zdravstvenog sustava za buduće generacije. Vrijednost precizne medicine može biti toliko učinkovita da će sustavi zdravstvene skrbi biti održivi i u uvjetima povećanih troškova. Ali, i sustavi će se morati razvijati. Digitalizacija će utjecati na pristupe izmjeni podataka, dizajnu kliničkih ispitivanja i regulatornim procesima. Kako bi se ostvarila personalizirana zdravstvena skrb, cijeli sustav ‒ od načina na koji razvijamo terapije do načina na koji se bolesnicima pruža zdravstvena  skrb ‒ mora se promijeniti. 

U tvrtki Roche radimo na tome da precizna medicina postane norma u svakodnevnoj zdravstvenoj skrbi. Partnerstvo s liderima u zdravstvu i tehnologiji, s vladama i regulatornim tijelima, te s liječnicima i zagovornicima ostvaruje tu viziju. Naša su snaga jedinstvenost i sposobnost da možemo ići gdjegod nas vode znanost, tehnologija i podaci. Svjesni smo da to ne možemo učiniti sami; taj cilj možemo postići samo s pomoću partnerstva. Danas je vrijeme za suradnju. Naša je svrha i dalje raditi ono što je potrebno bolesnicima - osigurati svakom bolesniku pristup personaliziranoj zdravstvenoj skrbi koja mu je potrebna.

M-HR-00001128

Više priča

Pročitajte sve priče

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića