(dalje u tekstu: „Obavijest o Privatnosti“)

Ažurirano: 19.04.2021.

ROCHE d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 269 A (“Roche”) posebnu pozornost posvećuje zaštiti vaših osobnih podataka. U ovoj Obavijesti o Privatnosti  nalaze se informacije o vrstama osobnih podataka koje Roche može prikupljati kada posjećujete ili koristite Roche internetske stranice, o  načinima na koje Roche prikuplja, koristi ili dijeli vaše osobne podatke te o koracima koje poduzimamo radi zaštite vaših osobnih podataka i o pravima koja vam stoje na raspolaganju u vezi s korištenjem vaših osobnih podataka.

Roche se u ovoj Obavijesti o Privatnosti spominje korištenjem pojmova „mi“, „nas“ i „naš“.

Ova Obavijest o Privatnosti primjenjuje se isključivo na Rocheove internetske stranice na kojima se nalazi poveznica na ovu Obavijest o Privatnosti. Na našim internetskim stranicama također se mogu nalaziti poveznice na internetske stranice trećih osoba. Roche ne podržava i nije odgovoran za sadržaj ili karakteristike internetskih stranica trećih osoba, niti se Rocheove obavijesti o privatnosti primjenjuju na bilo koje internetske stranice koje nisu povezane s Rocheom, čak i ako im pristupite putem poveznice postavljene na Rocheovim internetskim stranicama. Stoga biste prije davanja bilo kakvih podataka trebali pregledati pravila privatnosti na internetskim stranicama trećih osoba.

Za potrebe ove Obavijesti o Privatnosti, pojam “Osobni Podaci” znači bilo kakvi podaci koji otkrivaju vaš identitet, izravno ili neizravno, uključujući, ali ne ograničeno na, vaše ime, adresu, adresu elektroničke pošte i broj telefona.

Voditelj obrade je:

ROCHE d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 269 A
10 000 Zagreb

Voditelja obrade možete kontaktirati poštom ili na adresu elektroničke pošte, u nastavku:

ROCHE d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 A, 10 000 Zagreb
n/r službenik za zaštitu osobnih podataka
ili
na e-mail: 

Ova internetska stranica nije osmišljena ni namijenjena za korištenje djece mlađe od 16 godina. Na ovoj internetskoj stranici ne prikupljamo svjesno nikakve Osobne Podatke osoba mlađih od 16 godina bez prethodne provjerljive privole roditelja ili skrbnika. Odnosni roditelj ili skrbnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, izvršiti uvid u Osobne Podatke koje je dalo dijete i zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, svi maloljetnici trebali bi zatražiti dopuštenje svog roditelja ili skrbnika prije korištenja ili davanja bilo kakvih Osobnih Podataka na ovoj internetskoj stranici ili na drugim on-line izvorima.

Na ovoj internetskoj stranici možemo zatražiti vaše Osobne Podatke. Primjeri Osobnih podataka koje možemo prikupljati, a koji vas izravno identificiraju, uključuju vaše ime, kontaktne podatke, adresu elektroničke pošte i druge podatke u kombinaciji s ovim identifikatorima. Također možemo prikupljati određene Osobne Podatke koji vas ne identificiraju izravno i poimence, ali mogu biti upotrijebljeni za identifikaciju određenog računala ili drugog uređaja sa kojeg je izvršen pristup našoj internetskoj stranici. 

Vaše Osobne Podatke obrađujemo na našim internetskim stranicama iz mnogih razloga, uključujući:

 • odgovaranje na vaše zahtjeve ili upite;

 • izvršavanje ugovora;

 • personaliziranje vašeg korisničkog iskustva;

 • analitika i mjerenje korištenja internetske stranice;

 • praćenje i nadziranje štetnih događaja i provođenje aktivnosti farmakovigilancije; i

 • održavanje internetske stranice, uključujući u sigurnosne svrhe. 

Naša internetska stranica može sadržavati neka mjesta, kao što su npr. ankete, mjesta registracije i mogućnost podjele sadržaja (tj. poveznice „Pošaljite e-mail prijatelju“), koja – ako ih odlučite koristiti - zahtijevaju unošenje Osobnih Podataka. Roche i njegovi poslovni partneri (kao što su dobavljači ili treće osobe koje pružaju određene usluge Rocheu) prikupljaju ove podatke o vama samo ako ih dadete dobrovoljno. Međutim, ako odlučite ne dati Osobne Podatke, određene funkcije ove internetske stranice možda vam  neće biti dostupne. Svi Osobni Podaci koje nam date na našim internetskim stranicama koristit će se u skladu s ovom Obavijesti o Privatnosti.

U tabeli u nastavku možete pronaći detaljniji opis aktivnosti obrade koje se provode na internetskim stranicama i informacije o kategorijama osobnih podataka koji se prikupljaju u provedbi svake aktivnosti obrade, o pravnoj osnovi obrade po svakoj od navedenih aktivnosti obrade, ako se na obradu  primjenjuje važeća Uredba (EU) 2016/679 od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka („Opća Uredba“).

Naše internetske stranice i drugi on-line izvori prikupljaju i druge osnovne podatke o vama pomoću kojih vas nije moguće izravno identificirati, ali koji mogu odgovarati vama ili određenom uređaju. Neke od ovih podataka koristimo kako bismo omogućili funkcioniranje naših internetskih stranica, ali i radi stjecanja više znanja o tome kako se koriste naše internetske stranice i drugi on-line izvori podataka te radi poboljšavanja i upravljanja naše internetske stranice. Također koristimo ove podatke sa svrhom prilagodbe naše komunikacije vašim interesima i preferencijama, utemeljeno vašem korištenju ove internetske stranice. Na primjer, možemo prikupljati podatke o IP adresi koju je vašem računalu dodijelio vaš pružatelj usluge interneta. Ta se adresa može mijenjati svaki put kada se priključite na Internet (“dinamična” IP adresa), ili može ostati ista (“statična” IP adresa). U većini slučajeva ovi se podaci prikupljaju automatski, za naše legitimne poslovne interese. U nekim državama tražimo privolu prije prikupljanja ovih podataka, u kojem će vam slučaju biti ponuđen izbor želite li dopustiti prikupljanje i korištenje ove vrste podataka. Molimo da pogledate naša Pravila o korištenju kolačića za više informacija.

Određeni internetski preglednici i drugi programi mogu se koristiti za signalizaciju vaših preferencija o tome mogu li i kako Roche ili treće osobe prikupljati podatke o vašim internetskim aktivnostima. Roche trenutno ne odgovara na takve signale.

Bez vaše privole utemeljene na našoj jasnoj obavijesti, Roche neće prodavati niti prenositi vaše Osobne Podatke bilo kakvim nepovezanim društvima za njihov vlastiti izravni marketing. Za postavljanje oglasa na drugim internetskim stranicama koristimo usluge nezavisnih agencija za oglašavanje. Te agencije mogu koristiti podatke o vašim posjetima ovim i drugim internetskim stranicama radi mjerenja učinkovitosti oglašavanja i oglašavanja naših proizvoda i usluga koji bi vas mogli zanimati. Ako želite više informacija o ovoj praksi i o tome kako možete spriječiti korištenje ovih podataka od stranke tih agencija, molimo da pogledate  

Vaše Osobne podatke možemo dijeliti s Rocheovim povezanim društvima širom svijeta („Roche Grupa“). Roche Grupa ova povezana društva će koristiti vaše Osobne Podatke u iste svrhe kao i mi. Popis povezanih društava u sastavu Roche Grupe dostupan je u tekućem godišnjem izvješću koje možete pronaći u rubrici Investitori na stranicama

Vaše Osobne Podatke također možemo dijeliti s trećim osobama, kao što su naši dobavljači, u sljedeće svrhe:

 • radi olakšavanje provedbe Rocheovih poslovnih transakcija;

 • radi izvršavanja poslova tehničkog održavanja naših internetskih stranica i drugih mrežnih platformi;

 • radi provedbe pripajanja, spajanja, prijenosa kontrole ili drugog postupka restrukturiranja  u kojima Roche sudjeluje ili radi provedbe Rocheovih financijskih aranžmana;

 • radi odgovaranja na zahtjeve nadležnih tijela, ili kada je utemeljeno na važećim zakonima, sudskim nalozima ili podzakonskim propisima; i

 • kada je nužno radi revizije poslovanja ili radi istrage ili odgovora na pritužbu ili sigurnosnu prijetnju

Osobni Podaci koje nam dadete tijekom korištenja ove internetske stranice mogu biti preneseni ili pohranjeni u države sa drugačijim režimom zaštite osobnih podataka u odnosu na režim u  državi iz koje potječete, što znači i u države sa manje strožim režimom zaštite osobnih podataka nego u vašoj državi. Svaki takav eventualni prijenos bit će izvršen u skladu s važećim zakonom.

Ako se na obradu vaših Osobnih Podataka primjenjuje Opća Uredba: Za prijenose Osobnih Podataka trećim zemljama izvan Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EEA) ili u odsustvu odluke o adekvatnosti, unutar Roche Grupe, sa poslovnim partnerima i dobavljačima, sklapamo ugovore koji sadrže Standardne ugovorne klauzule EU koje u skladu s  odlukama Komisije EU od 27. prosinca 2004. godine (2004/915/EZ) i 5. veljače 2010. godine (C(2010)593) predstavljaju odgovarajuća i prikladna jamstva za osiguravanje sukladnosti s Općom Uredbom.

Trajanje razdoblja pohrane vaših Osobnih Podataka razlikuje se ovisno o svrsi prikupljanja i obrade vaših Osobnih Podataka. U većini slučajeva, podatke čuvamo tri (3) godine od naše zadnje interakcije s vama. Međutim, kada je takva obveza propisana zakonom, vaše Osobne Podatke možemo pohranjivati i na dulje razdoblje. Na primjer, farmakovigilancijska izvješća čuvaju se najmanje 10 godina nakon povlačenja proizvoda u zadnjoj državi u kojoj je proizvod stavljen u promet.

Možete koristiti sljedeća prava u vezi sa našim korištenjem i obradom vaših Osobnih Podataka.

Vaša prava ako se na vaše podatke primjenjuje Opća Uredbom

Ako se na vaše Osobne Podatke primjenjuje Opća Uredba  (tj. ako ste osoba unutar Europskog gospodarskog prostora), imate sljedeća prava u vezi s vašim Osobnim Podacima:

 • pravo pristupa vašim Osobnim Podacima u posjedu Rochea;

 • pravo ispravljanja netočnih ili nepotpunih  Osobnih Podataka;

 • pravo tražiti kopiju vaših Osobnih Podataka u elektroničkom formatu radi prosljeđivanja trećim osobama ili, na Vaš zahtjev, izravnog slanja takvih Osobnih Podataka od strane Rochea jednoj ili više trećih osoba;

 • pravo ulaganja prigovora na obradu vaših Osobnih Podataka u marketinške i druge svrhe;

 • pravo brisanja vaših Osobnih Podataka kad više nisu potrebni za svrhe u koje ste ih dali, kao i pravo na ograničenje obrade vaših Osobnih Podataka za određene ograničene svrhe kada brisanje nije moguće.

Ako se na vaše Osobne Podatke primjenjuje Opća Uredba  (tj. ako ste osoba unutar Europskog gospodarskog prostora), imate sljedeća prava u vezi s vašim Osobnim Podacima:

 • pravo pristupa vašim Osobnim Podacima u posjedu Rochea;

 • pravo ispravljanja netočnih ili nepotpunih  Osobnih Podataka;

 • pravo tražiti kopiju vaših Osobnih Podataka u elektroničkom formatu radi prosljeđivanja trećim osobama ili, na Vaš zahtjev, izravnog slanja takvih Osobnih Podataka od strane Rochea jednoj ili više trećih osoba;

 • pravo ulaganja prigovora na obradu vaših Osobnih Podataka u marketinške i druge svrhe;

 • pravo brisanja vaših Osobnih Podataka kad više nisu potrebni za svrhe u koje ste ih dali, kao i pravo na ograničenje obrade vaših Osobnih Podataka za određene ograničene svrhe kada brisanje nije moguće.

Kako biste ostvarili bilo koje od navedenih prava, molimo da nas kontaktirate na uvodno navedene kontakte.

Napominjemo da je brisanje ili ograničenje obrade moguće isključivo ako i u mjeri u kojoj se obrada vaših Osobnih Podataka temelji na vašoj privoli ili našim legitimnim interesima. Ako se obrada podataka temelji na privoli, imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije povlačenja iste. U slučaju zahtjeva za brisanjem možemo zadržati kopiju vaših Osobnih Podataka za potrebe naše evidencije te da bismo izbjegli upisivanje vaših Osobnih Podataka u naše sustave nakon što podnesete navedeni zahtjev.

Ako vjerujete ili držite da naša obrada podataka nije u skladu s Općom Uredbom, imate pravo podnijeti pritužbu odgovornom nadzornom tijelu.

Roche i njegovi dobavljači i poslovni partneri poduzimaju razumne korake radi zaštite Osobnih Podataka kojima pristupamo ili koje dobijemo putem ove internetske stranice od gubitka, zlouporabe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja. Međutim, Roche ne daje nikakva jamstva u vezi sa sigurnošću vaših Osobnih Podataka i ne odgovara, u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, za štetu eventualno prouzročenu gubitkom, zlouporabom i neovlaštenim pristupom, otkrivanjem, izmjenom ili uništenjem. Preporučujemo da poduzmete sve dostupne mjere predostrožnosti za zaštitu Osobnih Podataka koje dajete na ovoj internetskoj stranici.

Roche pridržava pravo povremenih izmjena ove Obavijest o Privatnosti. Sve eventualne izmjene ove Obavijesti o Privatnosti bit će objavljene na ovoj stranici. Roche preporučuje da redovito provjeravate je li došlo do promjena  ove Obavijesti o Privatnosti. Datum svih izmjena naveden je na vrhu ove Obavijesti.

Sva Vaša pitanja i zahtjeve vezana uz ostvarivanje navedenih prava molimo pošaljite putem izbornika  na Web Stranici koju ste posjetili ili slanjem zahtjeva Rocheovom službeniku za zaštitu osobnih podataka, na uvodno navedeni kontakt.