zaposlenika u Hrvatskoj

zaposlenika u svijetu

Neka vas inspirira ono što jesmo, što radimo i kako to radimo.

Naš rad u Rocheu ima svrhu – razvijamo inovativne testove i lijekove te se podacima koristimo na nove načine kako bismo ljudima pomogli da žive dulje i imaju bolji život.

Već više od 120 godina pišemo znanstvenu povijest, a naš rad svaki dan utječe na milijune bolesnika, sada i u budućnosti.

Sve što radimo pokreću znanost i inovacija, u čijem je središtu bolesnik.

Roche d. o. o. zapošljava više od 100 visokoobrazovanih osoba, stručnjaka iz područja medicine, farmacije, znanosti, ekonomije, matematike, molekularne biologije i slično. Angažiranost i visoku motiviranost zaposlenika nagrađujemo neprekidnom edukacijom, godišnjim bonusima i putovanjima. Prepoznajemo inovativnost, kreativnost, individualnost i timski rad, pri čemu pozdravljamo svaku ideju pojedinca. 

Svoje prijave i životopis možete poslati na e-mail adresu: