zaposlenika u Hrvatskoj

zaposlenika u svijetu

Neka vas inspirira ono što jesmo, što radimo i kako to radimo.

Naš rad u Rocheu ima svrhu – razvijamo inovativne testove i lijekove te se podacima koristimo na nove načine kako bismo ljudima pomogli da žive dulje i imaju bolji život.

Već više od 120 godina pišemo znanstvenu povijest, a naš rad svaki dan utječe na milijune bolesnika, sada i u budućnosti.

Sve što radimo pokreću znanost i inovacija, u čijem je središtu bolesnik.

Roche d. o. o. zapošljava više od 100 visokoobrazovanih osoba, stručnjaka iz područja medicine, farmacije, znanosti, ekonomije, matematike, molekularne biologije i slično. Angažiranost i visoku motiviranost zaposlenika nagrađujemo neprekidnom edukacijom, godišnjim bonusima i putovanjima. Prepoznajemo inovativnost, kreativnost, individualnost i timski rad, pri čemu pozdravljamo svaku ideju pojedinca. 

Svoje prijave i životopis možete poslati na e-mail adresu:

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.