SMA probir za novorođenčad u Europi – premošćivanje razlika

Svake godine milijunima novorođenčadi diljem svijeta izvadi se nekoliko kapi krvi iz pete kako bi se otkrile i mnoge rijetke bolesti. Probir se provodi unutar nekoliko dana od rođenja, a osmišljen je kako bi se otkrile bolesti za koja klinička dijagnoza možda nije moguća u tako ranoj fazi, ali gdje rano otkrivanje i liječenje mogu spasiti živote te potencijalno spriječiti razvoj simptoma bolesti.

No, unatoč tomu što spinalna mišićna atrofija (SMA) ispunjava kriterije Svjetske zdravstvene organizacije za uključivanje u programe neonatalnog probira, u mnogim se europskim državama to još ne provodi. Bez probira na SMA pri rođenju, propuštaju se izgledi za ranu dijagnozu i gubi se mogućnost za uvođenje najbolje medicinske skrbi usmjerene na prevenciju bolesti.

Sada Europski savez za probir novorođenčadi za spinalnu mišićnu atrofijukoji je u kolovozu 2020. osnovala SMA Europa, poziva na promjenu. Savez je nedavno objavio novu knjigu Spinalna mišićna atrofija: pregled pri rođenju, spašavanje životaističući potrebu za uključivanjem SMA u programe probira novorođenčadi u svim europskim državama do 2025. godine.

U SAD-u je već za oko 70% novorođenčadi obavljen probir za SMA, a napredak je postignut u Europi s nekim državama koje već prihvaćaju takav probir. SMA probir je odobren za uključivanje za nacionalne programe u Nizozemskoj, Njemačkoj, Srbiji, Poljskoj i Sloveniji i sada se čeka njihova implementacija.

Studija u Njemačkoj, koja je započela 2018., već pokazuje prednosti probira novorođenčadi za djecu sa SMA-om i njihove obitelji. U prvih 14 mjeseci provedbe studije pregledano je oko 180 000 novorođenčadi, od kojih je u 25 otkriveno da imaju SMA. Rani rezultati pokazuju da sva djeca koja su primala SMA ciljano liječenje prije nego što su klinički simptomi postali očiti pokazuju gotovo normalan razvoj.

Uz zagovaranje na europskoj razini, članovi saveza organiziraju aktvnosti u svojim državama kako bi postigli da regulatorna tijela procijene dodavanje SMA u programe neonatalnog probira. Prijave su sada podnesene regulatorima u Austriji, Danskoj, Finskoj i Švedskoj, a daljnje pilot studije su u tijeku ili se planiraju u mnogim drugim drugim državama. Možete se koristiti sljedećom interaktivnom kartomkako biste saznali status probira novorođenčadi na SMA u svojoj državi.

Kao jedan od osnivača Saveza, koji također uključuje europske organizacije pacijenata, akademike i druge članove farmaceutske industrije, Roche je ponosan što je dio te predane skupine koja pomaže u zauzimanju za potrebe zajednice SMA. Objavljivanje Bijele knjige Savezavažan je pomak u radu na tome da sve europske države uvedu rutinski probir za SMA u novorođenčadi.

M-HR-00001347

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića