Rak mokraćnog mjehura jedan je od 10 najčešćih vrsta raka na svijetu, s gotovo 550 000 novih slučajeva na godinu diljem svijeta ¹

Rak mokraćnog mjehura može se javiti kod osoba svih dobi,1 ali najveća rizična skupina za rak mokraćnog mjehura su muškarci stariji od 55 godina.1,9

U 2018. godini u Hrvatskoj je dijagnosticirano 1019 novih slučajeva oboljelih od raka mokraćnog mjehura. Rak mokraćnog mjehura predstavlja 5% ukupne incidencije od malignih bolesti u muškoj populaciji u Hrvatskoj, dok kod žena čini 2% ukupne incidencije.2

Najčešći simptomi raka mokraćnog mjehura su krv u urinu, bolovi u trbuhu, bolovi u križima i nadraženost mokraćnog mjehura.3

Rana dijagnoza, i kod muškaraca i kod žena, povezana je s višim stopama preživljenja, ali je ženama češće nego muškarcima dijagnosticiran kasniji stadij raka mokraćnog mjehura.4

Uznapredovali rak mokraćnog mjehura povezan je s lošom prognozom. 

Otkrivanje raka mokraćnog mjehura u ranom stadiju iznimno je važno jer je povezano s većom stopom preživljenja i kod muškaraca i kod žena.4

Nedavni napredak osigurao je nove mogućnosti liječenja za oboljele od raka mokraćnog mjehura.

Međutim, i dalje postoji velika potreba za poboljšanjem liječenja u svim stadijima bolesti.7,8

Otkrivanje bolesti u ranom stadiju i nove mogućnosti liječenja mogu poboljšati stopu preživljenja u oboljelih od raka mokraćnog mjehura

Referencije

  1. Bray et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. Ca Cancer J Clin. 2018;68:394–424.

  2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Registar za rak Republike Hrvatske. Incidencija raka u Hrvatskoj 2018., Bilten 43, Zagreb, 2020.

  3. Fight bladder cancer. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from:

  4. Dobruch J et al. Gender and Bladder Cancer: A Collaborative Review of Etiology, Biology, and Outcomes. Eur Urol. 2016;69:300-310.Kaufman DS, Shipley WU, Feldman AS. Bladder cancer. Lancet. 2009;374:239-49.

  5. Rayn K. et al. New therapies in nonmuscle invasive bladder cancer treatment. Indian J Urol. 2018;34(1):11-19.

  6. Fisher et al. Treatment patterns and outcomes in metastatic bladder cancer in community oncology settings. J Clin Oncol. 2017;35, no. 6_suppl:396-396.

  7. Campi et al. Unmet Clinical Needs and Future Perspectives in Non–muscleinvasive Bladder Cancer. Eur Urol Focus. 2018:4:472-480.

  8. WHO. GLOBOCAN estimates of number of new cases in 2018, worldwide, all cancers, males, ages 55+. [Internet; cited April 5] Available from:

M-HR-00001162

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.