Rak pluća najčešći je rak na svijetu već nekoliko desetljeća te čini

svih smrti od raka¹

Diljem svijeta, tri osobe umru od raka pluća svake minute²

To je više umrlih na godinu, nego od raka dojke, raka debelog crijeva i raka prostate zajedno.3

bolesnika postavlja se dijagnoza raka pluća u kasnijem stadiju kada su izgledi za preživljenje niži

Preživljenje

Preživljenje

Preživljenje

Ukasnijim stadijima raka pluća sustavno liječenje je ključno. Od sustavnih terapija, ciljane terapije npr. monoklonska antitijela, pokazale su korist za preživljenje bolesnika.

M-HR-00001171

Referencije: 

  1. Cancer Research UK.[Accessed May 2016]

  2. WHO.Calculation by Roche - 1.59 million deaths per year / 365 days – 4,356 deaths per day / 24 hours = 181 deaths per hour / 60 minutes = 3 deaths per minute

  3. GLOBOCAN.[Accessed December 2016]

  4. Goldstraw et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for the Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Seventh) Edition of the TNM Classification of Malignant Tumours. Journal of Thoracic Oncology 2007; 2: 706_714

  5. National Cancer Institute. SEER Cancer Statistics Review 1975-2013 - Lung cancer. Available at:[Accessed December 2016]

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.