Zapošljavamo izvrsne ljude

Naša strategija upravljanja talentima podrazumijeva potragu za izvrsnošću tako da privlačimo najbolje, visokokvalificirane i visokomotivirane osobe za određeni posao.

Težimo neprekidnom dotoku unutarnjih i vanjskih talenata u znanosti, medicini i poslovanju. Želimo zaposlenike koji će nam pomoći u inovaciji i ostvarenju naših poslovnih ciljeva te predvodnike koji će ljude voditi na način koji odražava naše vrijednosti i predanost toj ulozi.

Interno stalno radimo na prepoznavanju i razvijanju našeg protoka zaposlenika koji su kandidati za vodeće položaje. U 2016. godini je 85 % naših ključnih vodećih mjesta popunjeno interno. Danas 49 % naših zaposlenika čine žene, a diljem svijeta kod nas je zaposleno ljudi iz više od 137 nacionalnosti, pri čemu je njih sto zastupljeno u našemu sjedištu u Baselu.

Interno stalno radimo na prepoznavanju i razvijanju našeg protoka zaposlenika koji su kandidati za vodeće položaje. U 2016. godini je 85% naših ključnih vodećih mjesta popunjeno interno. 

Danas 49% naših zaposlenika čine žene, a diljem svijeta kod nas je zaposleno ljudi iz više od 137 nacionalnosti, pri čemu je njih sto zastupljeno u našemu sjedištu u Baselu.

Suočeni smo sa žestokom konkurencijom u potrazi za vrhunskim talentima u znanosti i medicini, osobito na tržištima u nastanku, poput Indije i Kine, ali i na razvijenim tržištima poput zaljeva San Francisco u SAD-u. Na taj izazov odgovaramo globalnim pristupom koji uključuje i timove za novačenje unutar naše organizacije i lovce na talente koji traže potencijalne kandidate za ključna mjesta koja nije moguće popuniti interno.

zaposlenika u Africi

zaposlenika u Aziji

zaposlenika u Australiji i Novom Zelandu

zaposlenika u Europi

zaposlenika u Sjevernoj Americi

zaposlenika u Južnoj Americi

Istražite više

Karijere

Više priča

Pročitajte sve priče

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića