Zapošljavamo izvrsne ljude

Naša strategija upravljanja talentima podrazumijeva potragu za izvrsnošću tako da privlačimo najbolje, visokokvalificirane i visokomotivirane osobe za određeni posao.

Težimo neprekidnom dotoku unutarnjih i vanjskih talenata u znanosti, medicini i poslovanju. Želimo zaposlenike koji će nam pomoći u inovaciji i ostvarenju naših poslovnih ciljeva te predvodnike koji će ljude voditi na način koji odražava naše vrijednosti i predanost toj ulozi.

Interno stalno radimo na prepoznavanju i razvijanju našeg protoka zaposlenika koji su kandidati za vodeće položaje. U 2016. godini je 85 % naših ključnih vodećih mjesta popunjeno interno. Danas 49 % naših zaposlenika čine žene, a diljem svijeta kod nas je zaposleno ljudi iz više od 137 nacionalnosti, pri čemu je njih sto zastupljeno u našemu sjedištu u Baselu.

Interno stalno radimo na prepoznavanju i razvijanju našeg protoka zaposlenika koji su kandidati za vodeće položaje. U 2016. godini je 85% naših ključnih vodećih mjesta popunjeno interno.

Danas 49% naših zaposlenika čine žene, a diljem svijeta kod nas je zaposleno ljudi iz više od 137 nacionalnosti, pri čemu je njih sto zastupljeno u našemu sjedištu u Baselu.

Suočeni smo sa žestokom konkurencijom u potrazi za vrhunskim talentima u znanosti i medicini, osobito na tržištima u nastanku, poput Indije i Kine, ali i na razvijenim tržištima poput zaljeva San Francisco u SAD-u. Na taj izazov odgovaramo globalnim pristupom koji uključuje i timove za novačenje unutar naše organizacije i lovce na talente koji traže potencijalne kandidate za ključna mjesta koja nije moguće popuniti interno.

"Također smo proširili prisutnost na društvenim mrežama kao što su LinkedIn, Twitter, Facebook i YouTube, kako bismo pobudili zanimanje za karijere i rad za Roche."

>1000

zaposlenika u Africi

>21,000

zaposlenika u Aziji

>700

zaposlenika u Australiji i Novom Zelandu

>40,000

zaposlenika u Europi

>25,000

zaposlenika u Sjevernoj Americi

>4,500

zaposlenika u Južnoj Americi

Published undefined

Istražite više

please be aware that you are leaving this website.