Zašto je važno držati se liječenja

Piše: Anne Fung, dr. med.
medicinska direktorica grupe, Genentech Ophthalmology Medical Affairs

Ovo je obećavajuće doba za ljude s kroničnim stanjima. U proteklih nekoliko godina napreci u liječenju potpuno su promijenili pogled na stanja kao što su bolesti srca, dijabetes, astma te moje područje zanimanja – bolesti oka. Zbog velikim dijelom boljih lijekova, često je moguće smanjiti teret simptoma i poboljšati rezultate u mjeri koja je bila nezamisliva prije samo nekoliko desetljeća. No, to se potpuno postiže samo ako terapije teku kao što je planirano. Iznenađuje što se samo 50 % ljudi s kroničnim stanjima drži svojega plana liječenja.¹

U medicini je taj koncept držanja terapije poznat kao „adherencija„. To je mjera u kojoj se ponašanje osobe podudara s preporukama njezina liječnika (primjerice, u vezi s lijekovima i promjenama načina života). Adherencija je dinamičko partnerstvo liječnika i bolesnika – veća je vjerojatnost da će se bolesnici držati plana liječenja ako su uključeni u proces i odluke donose zajedno sa svojim liječnikom te ako ih podupire širi sustav.1

Adherencija je najvažniji čimbenik u postizanju najboljih rezultata liječenja za sve kronične bolesti. Dobra adherencija maksimizira učinkovitost liječenja, a slaba adherencija je također glavni razlog slabih rezultata liječenja.1

Kao specijalistica za mrežnicu, to sam iz prve ruke vidjela kod bolesti očiju kao što su neovaskularna starosna makularna degeneracija (nAMD), dijabetička retinopatija (DR) i dijabetički makularni edem (DME). Ta stanja mogu znatno oštetiti vid, čak prouzročiti i sljepoću, no takve je ishode moguće potpuno izbjeći ranim otkrivanjem bolesti i liječenjem. Samo u SAD-u 25 % slučajeva oštećenog vida nastaje zbog bolesti oka koje se mogu liječiti.2 Mnogo ljudi moglo bi se liječiti od tih bolesti kad bi samo imali pristup i zatražili pomoć svojega liječnika.

Kad je riječ o nAMD-u, primjerice, jedan od pet bolesnika ne drži se postupka liječenja.3 Među osobama s DME-om nedovoljno korištenje zdravstvenih resursa pomno je dokumentiran problem i gotovo polovica bolesnika izjavljuje da nije primila zdravstvenu skrb više od godinu dana.4 Svjetska zdravstvena organizacija u svojemu planu „Univerzalno zdravlje očiju: Globalni akcijski plan za razdoblje 2014. – 2019.” ističe da su važni rutinski pregled očiju i rano liječenje kako bi se umanjio gubitak vida i poboljšali ishodi među ljudima s bolestima očiju.5

S obzirom na jasnu važnost adherencije, zašto je ona i dalje izazov? Naime, riječ je o složenom problemu na koji utječu mnogi čimbenici.

Ističemo samo neke čimbenike koji mogu utjecati na adherenciju, bilo pozitivno ili negativno:1

Socioekonomske prepreke adherenciji uključuju ograničene prihode, nisku razinu obrazovanja, nestabilne životne uvjete, manjak obiteljske ili društvene potpore, izazove prijevoza i pogrešnu predodžbu bolesti i liječenja.

Liječnici i medicinske sestre, kao i osiguravatelji, vlade i drugi lokalni pružatelji zdravstvene skrbi – svi imaju neku ulogu. Mogući problemi uključuju manjak edukacije o zbrinjavanju kroničnih bolesti i loše koordiniranu infrastrukturu.

Čimbenici povezani sa samom bolešću koji mogu utjecati na adherenciju uključuju stopu progresije, težinu simptoma i prisutnost komorbiditeta.

Čak i u vrlo učinkovitim terapijama, na adherenciju mogu utjecati čimbenici koji uključuju složenost i trajanje liječenja, neposrednost koristi, nuspojave i prethodna neuspješna liječenja. U oftalmologiji, primjerice, teret liječenja je velik problem jer su za određene terapije potrebni česti posjeti liječniku i dobivanje injekcija u oko.

Stajalište osobe, resursi, znanje, uvjerenja, percepcije i očekivanja mogu utjecati na adherenciju. Prepreke mogu biti frustracija zdravstvenim sustavom, strah od ovisnosti, niska očekivanja i sumnjičavost prema kemikalijama i biotehnologiji.

Za poboljšanje adherencije potrebna je predanost svih dionika: bolesnika, zdravstvenih djelatnika, industrije i tvoraca politike.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje usredotočenost na specifične intervencije kako bi se uklonile prepreke adherenciji, i to s pomoću pristupa kao što su preraspodjela resursa u zdravstvenom sustavu, dulje trajanje liječničkih termina, dijeljenje informacija i stalna komunikacija između bolesnika i liječnika. Uz to se mogu koristiti i nove tehnologije edukacije kako bi se znanje kombiniralo s preporučenim radnjama.1

U tvrtki Roche aktivno istražujemo načine poboljšavanja adherencije. Naš oftalmološki tim posebno je zainteresiran za smanjenje tereta liječenja povezanog s određenim lijekovima za bolesti očiju.

Držati se terapije tijekom razvojnog tijeka kronične bolesti nije jednostavna zadaća. No, to je presudno s obzirom na veliki raspon učinkovitih liječenja koja su sada dostupna i na sve više dokaza koji upućuju na važnost adherencije. Zajedničkim trudom doista možemo pomoći ostvariti obećanje o lijekovima koji će promijeniti život svim osobama s kroničnim bolestima.

Ova je priča prije objavljena na mrežnoj stranici (veljača 2019.).

Referencije: 

  1. World Health Organization. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. [Internet; cited November 2018]. Available from:

  2. World Health Organization. Blindness and vision impairment. [Internet; cited November 2018]. Available from:

  3. Droege, K. M., Muelther, P. S. et al. Adherence to ranibizumab treatment for neovascular age-related macular degeneration in real life. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. 2013; 251:1281–1284.

  4. Bressler, N. et al. Underuse of the health care system by persons with diabetes mellitus and diabetic macular edema in the United States. JAMA Ophthalmol. 2014; 132:168–173.

  5. World Health Organisation. Universal eye health: a global action plan 2014–2019. [Internet; cited November 2018]. Available from:

M-HR-00001230

Istražite više

Više priča

Pročitajte sve priče

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića