Proširivanje našeg znanja o AMD-u

Naša partnerstva s istraživačima, kliničarima i skupinama bolesnika pružaju nam jedinstvenu prigodu da dalje gradimo na temeljima izvanbolničkih istraživanja te otkrivamo i omogućujemo nove terapije koje istinski poboljšavaju živote ljudi diljem svijeta čiji je vid ugrožen zbog bolesti mrežnice.

Proširivanje našeg znanja o AMD-u

Tvrtka Roche udružila se s vrhunskim medicinskim središtima iz cijele Europe kako bi se sastavio konzorcij koji će dalje istraživati starosnu makularnu degeneraciju (AMD), vodeći uzrok gubitka vida u ljudi starijih od 60 godina.AMD nastaje zbog oštećenja makule, dijela oka odgovornog za središnji vid i za to što jasno vidimo sitne detalje.2

Taj konzorcij, nazvan EYE-RISK, istraživat će zajedničku ulogu genetičkih i negenetičkih čimbenika u razvoju AMD-a. Konzorcij će voditi prof. Marius Ueffing s Instituta za oftalmološka istraživanja Sveučilišta u Tübingenu u Njemačkoj, najvećeg programa za istraživanja i inovacije te vrste s ukupnim raspoloživim sredstvima od gotovo 80 milijardi eura.1

Konzorcij će se koristiti sveobuhvatnim epidemiološkim podacima i biološkim uzorcima iz velikih europskih epidemioloških oftalmoloških skupina i biobanki kako bi se razvili alati koji će pomoći u kliničkom predviđanju AMD-a. Ciljevi konzorcija EYE-RISK-a također će uključivati karakterizaciju čimbenika rizika za AMD u bolesnika i prepoznavanje mehanizama bolesti na molekularnoj razini. Glavni ciljevi konzorcija bit će odrediti učestalost AMD-a u Europi i procijeniti rizik za AMD s obzirom na fenotipske, genetičke, okolišne i biokemijske čimbenike rizika i njihovo međudjelovanje.1

„Ovo istraživanje unaprijedit će naše prepoznavanje osoba u kojih postoji rizik za razvoj AMD-a, rizik za progresiju, zašto i kako se rizici kombiniraju i ubrzavaju bolest u određenih bolesnika i što možemo učiniti da bismo taj rizik smanjili. Naša uloga u toj inicijativi bit će da tijesno surađujemo s članovima konzorcija kako bismo razmijenili podatke i informacije te da provodimo interna istraživanja i analizu podataka na osnovi kojih dobivamo ključne predmete isporuke, poput identifikacije i prioritizacije obećavajućih putova i gena za budući razvoj lijeka”, objašnjava voditelj za biomarkere u eksperimentalnim lijekovima Everson Nogoceke iz Odjela za farmaceutska istraživanja i rani razvoj u tvrtki Roche te omogućitelj inicijative EYE-RISK.

Program EYE-RISK podijeljen je na osam radnih paketa koji su povezani s podržavanjem i postizanjem određenih ciljeva. Članovi konzorcija bit će raspoređeni kao potpora za određene radne pakete u skladu sa svojim iskustvima i vještinama. Tvrtka Roche neće primiti nikakva javna financijska sredstva za sudjelovanje u konzorciju EYE-RISK-u te će inicijativu podupirati doprinosima „u naravi” i dodatnim financijskim doprinosima.1

Referencije:

  1. Rocheovi podatci iz arhive.

  2. Bright Focus Foundation. Age-Related Macular Degeneration: Facts & Figures. [Internet; cited November 2018]. Available from:

M-HR-00001232

Istražite više

Više priča o

Pročitajte sve priče

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića