Što čini rijetku bolest rijetkom?

U Europskoj uniji bolest se smatra rijetkom kada se pojavi kod manje od jedne osobe na 2000 stanovnika, a u SAD-u je ta učestalost definirana kao bolest koja pogađa manje od 200 000 ljudi u bilo kojem trenutku.

Iako rijetke bolesti, kada se uzme njihov veliki broj (između 6000 i 7000 različitih dijagnoza), dobivamo podatak da u Europi od rijetkih bolesti boluje oko 6 ‒ 8 % stanovništava.

Diljem svijeta više od 350 milijuna ljudi živi s rijetkom bolešću, a velika većina su djeca.

su djeca.

Rijetke bolesti imaju iznimno velik utjecaj na pojedince, njihove obitelji i društvo u cjelini, no terapije su dostupne za samo oko 200 rijetkih bolesti.

rijetkih bolesti

Tvrtka Roche ponosna je što svojim lijekovima mijenja život ljudi s rijetkim bolestima, na primjer, oboljelima s mikroskopskim poliangiitisom (MPA), ne-Hodgkinovim limfomom, idiopatskom plućnom fibrozom, hemofilijom A ili nedostatkom hormona rasta.

  • Neuromuskulatorne bolesti.

  • Genetske neurorazvojne bolesti.

  • Teške degenerativne neurogenetske bolesti.

  • Rijetki genetski oblici sljepoće.

M-HR-00000986

Više priča

Pročitajte sve priče

Više informacija o području neuroznanosti

Detaljan pregled područja neuroznanosti

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.

KontaktlinkedinfacebookCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijerePravila o zaštiti osobnih podataka u području farmakovigilancije i davanja medicinskih informacijaObavijest o zaštiti osobnih podatakaUvjeti korištenjaPravila o korištenju kolačića