Svake godine oko 10 milijuna ljudi širom svijeta sazna da boluje od neke maligne bolesti. Rak je kompleksna bolest, ima ih mnogo različitih vrsta i oblika, ali jedno im je zajedničko – nastaju kada stanice počnu rasti i dijeliti se izvan svake kontrole. Svi ćemo se složiti - što bolje upoznamo bolest, efikasnije ćemo je liječiti. U tome će nam najviše pomoći ciljana, molekularna terapija.

Ova internetska stranica nije namijenjena niti dizajnirana za prijavljivanje štetnih događaja ili pritužbi na proizvod.

Ako imate sumnju na nuspojavu ili pritužbu na proizvod, isto je potrebno prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proiizvode na:

Roche d.o.o. ima zakonsku obvezu prikupljanja i prijavljivanja potencijalnih štetnih događaja ili pritužbi na proizvode zdravstvenim vlastima.

U takvim slučajevima, Vaši podaci će biti obrađeni sa velikom pažnjom, u skladu s posebnim zakonodavstvom vezanim uz farmakovigilanciju, kako je opisano u dokumentu:

Vaši podaci neće biti korišteni u bilo koju drugu svrhu.